Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe hub voor eHealth in ouderenzorg

Topaz en NeLL hebben onlangs een intentieverklaring getekend omtrent het oprichten van een hub voor e-health. De titel van de verklaring luidt: ‘e-Health in longterm en post-acute geriatric care’. Binnen de hub gaan Topaz en NeLL elkaar helpen en versterken om met e-health de ouderenzorg slimmer, efficiënter en effectiever in te richten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De intentieverklaring omtrent het verbeteren van  e-Health voor langdurige ouderenzorg is ondertekend door  bestuurder Lia de Jongh  en specialist ouderengeneeskunde Wilco Achterberg van Topaz en Niels Chavannes en Esther Talboom van NeLL. Het realiseren van een hub eHealth voor langdurige en post-acute ouderenzorg past naadloos bij de activiteiten van NeLL, dat  zich expliciet richt op mensen die wat minder goed zicht hebben op de eigen gezondheid.  

Vertegenwoordigers van Topaz en NeLL tekenen de intentieverklaring.

Lage gezondheidsvaardigheden

Inclusie is voor NeLL een essentiële voorwaarde voor goed gebruik van e-health oplossingen. Ofwel: de oplossingen moeten aansluiten op de mogelijkheden van alle eindgebruikers die in alle fasen van het ontwikkelproces worden betrokken. In de geriatrie is daar sowieso extra aandacht voor nodig. Prof. Niels Chavannes, één van de ondertekenaars van de intentieverklaring, vertelt: “Sinds het oprichten van NeLL hebben we als doelgroep mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Daar zit verreweg de grootste impact op onze zorg en onze zorgkosten. Interventie met behulp van gepersonaliseerde e-health toepassingen  kan hier dan ook bovengemiddeld helpen”

Effectieve e-Health ouderenzorg

NeLL werkt bij het ontwikkelen, verbeteren en opschalen van e-Health intensief samen met zorgorganisaties, universiteiten, zorgconsumenten, onderzoekers en andere partijen. Het kennisplatform richt zich op evaluatie, implementatie en co-creatie van effectieve e-health zodat  e-health een volledig geïntegreerd onderdeel wordt van gezondheid en zorg. Zorgprofessionals hebben, volgens de visie van NeLL, in de nabije toekomst e-health volledig geïmplementeerd in hun praktijkvoering. Daarbij is e-health net zoals interventies en medicatie opgenomen in de richtlijnen voor zorgprofessionals.

Topaz en Nell werken samen

Nu slaat het kennisplatform de handen dus in elkaar met Topaz, een zorgorganisatie met 7 verpleeghuizen, 1 woonzorgcentrum en 1 revalidatielocatie in de regio Leiden en de Bollenstreek. Topaz heeft excellente expertise opgebouwd in de zorg voor mensen met dementie en mensen met mensen met de ziekte van Huntington en geriatrische revalidatie. Met de ontwikkelingen en implementatie van gevalideerde e-health draagt Topaz bij aan persoonsgerichte en duurzame zorg.

E-health hybride georganiseerd

De zorg en behandeling wordt bij Topaz, met inzet van e-health, hybride georganiseerd. Het is duidelijk dat NeLL en Topaz samen de competenties in huis hebben om de beoogde hub omtrent duurzame e-health in de ouderen zorg op te tuigen.

Op de website van NeLL staat het als volgt: ‘Een cruciaal onderdeel van de samenwerking is om de veranderingen, die we met gezamenlijke inzet bereiken, meteen zo duurzaam mogelijk tot stand brengen. Belangrijke pijlers hierbij zijn zowel digitale als sociale innovatie. Een eerste doelstelling is om een roadmap voor innovatie te ontwikkelen. Binnen deze roadmap is er oog voor de gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden van zowel cliënt als zorgmedewerker, zodat implementatie en gebruik in de dagelijkse praktijk soepeler kan verlopen.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen