Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe informatiestandaard biedt meer maatwerk in langdurige zorg

Met behulp van een nieuwe informatiestandaard moeten partijen in de langdurige zorg in staat gesteld worden om meer maatwerk aan cliënten te leveren. Dat laat het Zorginstituut Nederland weten. De toezichthouder beheert onder meer de informatiestandaarden voor de langdurige zorg. Daar is nu de IWlz aan toegevoegd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

IWlz is een informatiestandaard (iStandaard) die gaat over een geheel aan afspraken en procedures van organisaties, rond cliënten waarvan de zorg valt onder de Wlz. De standaard wordt ook gebruikt om informatie over cliënten met elkaar uit te wisselen, aldus het Zorginstituut. De Langdurige zorg valt onder de Wlz. Deze zorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben.

Behalve meer opties voor maatwerk biedt de nieuwe informatiestandaard ook meer mogelijkheden voor flexibele zorgtoewijzing, zónder dat zorgverleners een complexe administratie moeten voeren. Hierdoor blijft er meer tijd over om goede en passende zorg aan cliënten te bieden.

Vernieuwing door intensieve samenwerking

De vernieuwde informatie-uitwisseling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is vorige week gelanceerd. De vernieuwing is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen Zorginstituut Nederland, zorgkantoren en ketenpartijen. Het doel is zorg en ondersteuning snel en gericht bij cliënten terecht te laten komen. De drie pijlers hieronder zijn:

  • Meer maatwerk en keuzevrijheid voor de cliënt
  • De mogelijkheid tot flexibele zorgtoewijzing
  • Minder administratieve lasten voor zowel zorgverleners als zorgkantoren.
  • Grote impact informatiestandaard op zorgveld

De iStandaard iWlz 2.0 ondersteunt het administratieve proces van een cliënt in de Wlz en heeft een grote impact op het zorgveld. Zo wordt  het mogelijk om informatie uit te wisselen die nodig is om de wet uit te voeren: van indicatie tot zorgtoewijzing en van zorglevering tot het vaststellen van de eigen bijdrage en de facturatie.

De lancering van iWlz 2.0 is volgens het Zorginstituut een grote release. Het heeft niet alleen een technische impact op de softwaresystemen van ketenpartijen. Het is ook van invloed op de administratieve processen van de gebruikers. Die gebruikers zijn met name de zorgverleners en de zorgkantoren.

Zorgpartijen vroegtijdig voorgelicht

Via zogeheten iWlz on the move-bijeenkomsten – regionale bijeenkomsten in 2017 en 2018 – zijn zorgverleners en zorgkantoren in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de wijzigingen zodat zij daar rekening mee konden houden in de processen van hun organisatie.

De nieuwe informatiestandaard wordt niet in opdracht van het Informatieberaad ontwikkeld, stelt Sacha Margés, senior adviseur Informatiemanagement Zorginstituut Nederland, in reactie op vragen van ICT&health. “Het houdt verband met de gegevensuitwisseling die onderdeel uitmaakt van de Wlz en wordt in het kader daarvan doorontwikkeld. Het Zorginstituut is hiervoor verantwoordelijk omdat het de informatiestandaarden voor langdurige zorg beheert. Het Informatieberaad is opgericht om digitale gegevensuitwisseling in de zorg op allerlei manieren te verbeteren, waaronder via standaardisatie. Er zijn dus wel raakvlakken.”

Er is ook geen direct verband met activiteiten in platforms zoals Registratie aan de Bron, MedMij, VIPP en Informatiestandaard medicatieproces. “Wel is het zo dat dezelfde uitgangspunten gelden. Ook deze informatiestandaard is bedoeld voor het vereenvoudigen van gegevensuitwisseling en het verminderen van administratielasten. Zo moeten zorgprofessionals meer tijd overhouden die ze aan directe zorg kunnen besteden. Verder moet de verbeterde gegevensuitwisseling helpen bij het meer op maat aanbieden van zorg aan cliënten.”

Actiz: migratie naar nieuwe versie succesvol

Koepelorganisatie Actiz schrijft op de website dat de migratie van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 met succes heeft plaatsgevonden. De nieuwe versie is op 3 april door alle ketenpartijen succesvol in gebruik genomen.

De eerste dagen na de migratie heeft Zorginstituut Nederland nauw contact gehad met alle betrokken partijen om te toetsen of de migratie succesvol is geweest. Dit was het geval volgens Actiz. Het reguliere berichtenverkeer is op gang gekomen volgens planning, alle informatie van nieuwe cliënten wordt succesvol uitgewisseld in iWlz 2.0-formaat en de meeste conversiebestanden vanuit zorgkantoren zijn succesvol verstuurd.

Er kwamen minder vragen binnen dan verwacht. Veelvuldig contact met de ketenpartijen – zoals zorgaanbieders – toont dat men in het algemeen tevreden is over de migratie. Het zorginstituut blijft de komende tijd de migratie volgen en er is intensief contact met de betrokken softwareleveranciers.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen