Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe Integrale Zwangerschapskaart in ontwikkeling

De zwangerschapskaart is een papieren document. Binnen de Geboortezorg wordt deze kaart al langer gebruikt om verloskundige informatie over de zwangere en haar zwangerschap te bundelen. MedMij heeft samen met Nictiz en BabyConnect, een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de Integrale Zwangerschapskaart binnen de gegevensdienst Geboortezorg. Daarmee kunnen gegevens uit meerdere bronnen samengesteld worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De oude zwangerschapskaart was altijd van één zorgverlener afkomstig. De nieuwe technieken die nu via BabyConnect beschikbaar zijn, maken het mogelijk om gegevens uit meerdere bronnen samen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan bronnen als verloskundige, echoscopie en obstetrie.

De eerste fase van de verkenning is met succes afgerond door MedMij en Nictiz. Op dit moment loopt de testfase, of proof of concept, van de stabiele gegevensset. Tijdens deze testfase wordt in het kader van het programma VIPP Babyconnect als eerste use case de download naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) uitgewerkt.

Integrale Zwangerschapskaart

Het is nu nog niet mogelijk om de gegevens van de Integrale Zwangerschapskaart binnen een PGO te laden en in te zien. De ontwikkeling waar MedMij, Nictiz en BabyConnent nu samen aan werken, moet daar verandering in brengen. De drie partijen hebben voor dit traject bepaald dat de gehele Integrale Zwangerschapskaart stapsgewijs wordt ontwikkeld.

Concreet betekent dit dat er op korte termijn al een beperkte, maar stabiele set gegevens binnen de PGO’s beschikbaar komen. In deze set zitten (medische) kerngegevens van de zwangere en haar kind vanuit de verloskunde en de gynaecologie. In de regio Noord-Holland kunnen gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken al veilig digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Daarbij gaat het naast informatie die nodig is bij acute geboortezorg ook om de zwangerschapskaart.

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het programma faciliteert steeds meer stappen in de richting van veilige, standaard digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen