Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe release Nationale Contra-Indicatielijst (NCI-lijst)

De nieuwe release van de Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) is beschikbaar. Deze lijst helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. In de release van 2021 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de contra-indicaties maligne hyperthermie en pulmonale hypertensie toegevoegd en is coeliakie van de lijst gehaald. Nictiz beheert de NCI-lijst. Het instituut heeft ook onlangs de informatiestandaard Acute Zorg opnieuw uitgebreid.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens digitaal uit. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicatie-en Voorzorgenlijst ontwikkeld. Deze lijst ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is. Het gaat om informatie over aandoeningen of kenmerken van patiënten, waarbij geneesmiddelen niet of slechts onder voorwaarden toegepast mogen worden.

De NCI-lijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

Veranderingen NCI-lijst

  • Nieuw op de NCI-lijst is maligne hyperthermie: een levensbedreigende complicatie van een algehele anesthesie. Erfelijk voorbeschikte patiënten kunnen deze complicatie krijgen wanneer ze in contact komen met bepaalde anesthesiemiddelen.
  • Ook nieuw is pulmonale hypertensie: een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagader hoger is dan normaal. Gebruik van geneesmiddelen bij deze aandoening kan voor sommige patiënten ernstige gevolgen hebben. Het is daarom zinvol patiënten te bewaken op deze contra-indicaties.
  • De contra-indicatie coeliakie is van de lijst verwijderd, omdat bewaking op overgevoeligheid beter past.

De contra-indicaties ABCG2 141QK en ABCG2 141KK zijn ook toegevoegd aan de lijst. Deze genotypes hebben invloed op het metabolisme van bepaalde geneesmiddelen en daarmee op de werkzaamheid en veiligheid. De contra-indicaties CYP3A5 non-expresser, CYP3A5 heterozygote expresser en CYP3A5 homozygote expresser hebben een nieuwe naam gekregen in de NCI-lijst. Expressor is in alle namen gewijzigd naar expresser.

Beschikbaarheid lijst

Voor nieuwe contra-indicaties moeten medicatiebewakingsadviezen worden opgesteld. Stichting Health Base en het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP werken deze medicatiebewakingsadviezen uit.

De uitwerking start na de publicatie van de nieuwe NCI-lijst. De lijst is beschikbaar als browser-versie en tabelvorm. In de browser-versie is ook te zien welke contra-indicaties en voorzorgen bewust niet zijn opgenomen in de NCI-lijst en waarom. Die staan in de lijst met afgewezen contra-indicaties en voorzorgen.

Uitbreiding Informatiestandaard acute zorg

Nictiz heeft ook onlangs de informatiestandaard Acute Zorg opnieuw uitgebreid, na een eerdere uitbreiding in april. De toevoeging van een drietal berichten moet de meldkamer in staat stellen de SEH een voorsprong te geven én de patiënt en zijn naasten gerust te stellen. Met deze voorwaarschuwing en de bevestigingen komt relevante informatie beschikbaar, waardoor de SEH-arts en huisarts(enpost) snel en efficiënt kunnen handelen, aldus het instituut.

De uitbreiding betreft de volgende berichten:

5: Voorwaarschuwing van de meldkamer naar SEH voor de komst van een ambulance met patiënt met een zeer acute zorgvraag
2: Bevestiging van de meldkamer naar huisarts
22: Bevestiging van de meldkamer naar huisartsenpost

De berichten komen voort uit de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen