Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe versie gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) wordt gebruikt in samenwerking tussen zorgaanbieders. Het waarborgt een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Deze gedragscode is nu aangepast. De nieuwe versie bevat geen nieuwe regels, maar is aangepast aan onder andere de AVG. De gedragscode werd in 2013 voor het eerst ingevoerd en is diverse malen vernieuwd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De gedragscode Egiz moet een veilige omgang met medische gegevens bevorderen door duidelijkheid te geven over bestaande wet- en regelgeving rondom gegevensuitwisseling, privacy en het medisch beroepsheim, zo schrijft de artsenkoepel KNMG.

De code helpt zorgaanbieders, zoals (huis)artsen, apothekers, ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden, onder andere bij het geven van een goede invulling aan de patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming bij het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens.

Wanneer toestemming gegevensuitwisseling

Dit betreft bijvoorbeeld bij welke vorm van elektronische gegevensuitwisseling wel uitdrukkelijk toestemming (opt-in) van de patiënt gevraagd moet worden (bijvoorbeeld voor het LSP) en voor welke niet. Daarnaast geeft de gedragscode duidelijkheid over de beveiliging van patiëntgegevens en verheldering van verantwoordelijkheden.

Onlangs maakte minister Bruins bekend dat nieuwe wetgeving inzake gespecificeerde toestemming bij gegevensuitwisseling wordt uitgesteld. Het onderdeel van het tweede deel van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens wordt daarom niet per juli 2020 ingevoerd. De uitvoering van de gespecificeerde toestemming zou niet werkbaar zijn.

Bundeling bestaande privacyregels

De EGiZ bundelt de bestaande privacyregels voor uitwisseling van patiëntgegevens en helpt zorgverleners zo bij de naleving daarvan. Het doel is een veilige gegevensuitwisseling. De koepels van zorgverleners hebben deze regels op een rij gezet om in elke (praktijk)situatie aan de wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim te kunnen voldoen. De gedragscode bevat geen nieuwe regels. De opstellers gaan er van uit dat alle zorgaanbieders inmiddels ook voldoen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot autorisatie en beveiliging.

De gedragscode Egiz is een resultaat van samenwerking tussen de volgende organisaties: KNMG en federatiepartners, NVZ, Ineen, KNMP en regio-organisaties SIGRA (voorheen EZDA), Zorgring NHN, Sleutelnet, RSO Haaglanden, Zorgnet Oost (voorheen IZIT), RZCC, REN West-Brabant en GERRIT.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen