Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
11 november 2021
Artikel delen

Nieuwe versie medische veldnorm AI bijna klaar

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de veldnorm Medische kwaliteit artificiële intelligentie (AI) door te ontwikkelen. De veldnorm, die bedoeld is om AI gestuurde algoritmen voor gezondheid en zorg te kunnen beoordelen op (medische) kwaliteit en effectiviteit, zit in de volgende fase. De tijdens de review ontvangen feedback is verwerkt in een nieuwe versie. Eind dit jaar moet er een eerste officiële versie klaarliggen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Sinds oktober 2020 heeft een brede groep experts en betrokkenen op verzoek van het ministerie van VWS gewerkt aan de veldnorm voor het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van voorspellende Artificiële Intelligentie(AI)-gestuurde algoritmen voor gezondheid en zorg. De veldnorm wordt door en voor het veld ontwikkeld, aldus VWS. Afgelopen najaar begon een team van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties met de eerste stappen in de concrete ontwikkeling van de veldnorm.

Veldnorm verduidelijk, aangescherpt

Uit de feedback op de eerste versie blijkt volgens de werkgroep een grote betrokkenheid uit het veld en veel bereidheid om mee te denken. De redactieraad heeft ruim 800 inhoudelijke reviewcommentaren verwerkt in een nieuwe versie van de AI-veldnorm. Onder meer de introductie, definities en de beschrijving van het toepassingsbereik zijn verduidelijkt en aangescherpt. Ook zijn hoofdstukken opnieuw gestructureerd, passages verduidelijkt en onderdelen inhoudelijk aangevuld.

Op dit moment is de praktijktoets in volle gang, zo stelt het betrokken VWS-programma Data voor Gezondheid. Aan de hand van bestaande casussen wordt de praktische toepasbaarheid van de veldnorm onderzocht. Er is gezorgd voor een diverse selectie aan deelnemers, verspreid over de zorgdomeinen, van startup tot grotere commerciële organisatie en zorginstelling. Met de resultaten van deze praktijktoets vindt nog eenmaal een revisie plaats. Uiteindelijk zal eind 2021 de eerste officiële versie worden gepubliceerd.

De veldnorm is relevant voor:

  • Toepassers (zoals zorgprofessionals, zorgaanbieders, medische en wetenschappelijke verenigingen, onderwijs, IT leveranciers en burgers);
  • Ontwikkelaars (zoals verantwoordelijk ontwikkelaars, validatoren, onderzoekers, datamanagers en data leveranciers);
  • Controlerende instanties (bijvoorbeeld (intern) toezichthouders, Notified bodies, privacy officers, verzekeraars, reviewers);
  • Maatschappelijke partijen (denk aan patiënt(en)-(verenigingen), belangenpartij, politieke partijen).

Expertsessies

Om belanghebbenden van de veldnorm zoals AI-ontwikkelaars, zorgaanbieders, IT-leveranciers, controlerende instanties en maatschappelijke partijen kennis te laten maken met de veldnorm, worden parallel aan de praktijktoets virtuele expertsessies georganiseerd. Per sessie krijgen deelnemers een introductie over de toepassing van AI binnen één of twee zorgdomeinen naar keuze.

Daarnaast komen belangstellenden meer te weten over de Veldnorm Medische kwaliteit AI aan de hand van een praktijkvoorbeeld, door de verschillende onderdelen in de norm langs te lopen. Na afloop van de sessie moet duidelijk zijn veldnorm in de praktijk kan en zal betekenen.

De volgende sessies staan gepland:

  • Dinsdag 23 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomeinen Care & GGZ.
  • Woensdag 24 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomein Medisch Specialistische Zorg (MSZ).
  • Woensdag 1 december, 16.30 tot 17.30: Preventie en Eerstelijn.

Aanmelden kan via mail.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen