Nieuwe versie medische veldnorm AI bijna klaar

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de veldnorm Medische kwaliteit artificiële intelligentie (AI) door te ontwikkelen. De veldnorm, die bedoeld is om AI gestuurde algoritmen voor gezondheid en zorg te kunnen beoordelen op (medische) kwaliteit en effectiviteit, zit in de volgende fase. De tijdens de review ontvangen feedback is verwerkt in een nieuwe versie. Eind dit jaar moet er een eerste officiële versie klaarliggen.

Sinds oktober 2020 heeft een brede groep experts en betrokkenen op verzoek van het ministerie van VWS gewerkt aan de veldnorm voor het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van voorspellende Artificiële Intelligentie(AI)-gestuurde algoritmen voor gezondheid en zorg. De veldnorm wordt door en voor het veld ontwikkeld, aldus VWS. Afgelopen najaar begon een team van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties met de eerste stappen in de concrete ontwikkeling van de veldnorm.

Veldnorm verduidelijk, aangescherpt

Uit de feedback op de eerste versie blijkt volgens de werkgroep een grote betrokkenheid uit het veld en veel bereidheid om mee te denken. De redactieraad heeft ruim 800 inhoudelijke reviewcommentaren verwerkt in een nieuwe versie van de AI-veldnorm. Onder meer de introductie, definities en de beschrijving van het toepassingsbereik zijn verduidelijkt en aangescherpt. Ook zijn hoofdstukken opnieuw gestructureerd, passages verduidelijkt en onderdelen inhoudelijk aangevuld.

Op dit moment is de praktijktoets in volle gang, zo stelt het betrokken VWS-programma Data voor Gezondheid. Aan de hand van bestaande casussen wordt de praktische toepasbaarheid van de veldnorm onderzocht. Er is gezorgd voor een diverse selectie aan deelnemers, verspreid over de zorgdomeinen, van startup tot grotere commerciële organisatie en zorginstelling. Met de resultaten van deze praktijktoets vindt nog eenmaal een revisie plaats. Uiteindelijk zal eind 2021 de eerste officiële versie worden gepubliceerd.

De veldnorm is relevant voor:

  • Toepassers (zoals zorgprofessionals, zorgaanbieders, medische en wetenschappelijke verenigingen, onderwijs, IT leveranciers en burgers);
  • Ontwikkelaars (zoals verantwoordelijk ontwikkelaars, validatoren, onderzoekers, datamanagers en data leveranciers);
  • Controlerende instanties (bijvoorbeeld (intern) toezichthouders, Notified bodies, privacy officers, verzekeraars, reviewers);
  • Maatschappelijke partijen (denk aan patiënt(en)-(verenigingen), belangenpartij, politieke partijen).

Expertsessies

Om belanghebbenden van de veldnorm zoals AI-ontwikkelaars, zorgaanbieders, IT-leveranciers, controlerende instanties en maatschappelijke partijen kennis te laten maken met de veldnorm, worden parallel aan de praktijktoets virtuele expertsessies georganiseerd. Per sessie krijgen deelnemers een introductie over de toepassing van AI binnen één of twee zorgdomeinen naar keuze.

Daarnaast komen belangstellenden meer te weten over de Veldnorm Medische kwaliteit AI aan de hand van een praktijkvoorbeeld, door de verschillende onderdelen in de norm langs te lopen. Na afloop van de sessie moet duidelijk zijn veldnorm in de praktijk kan en zal betekenen.

De volgende sessies staan gepland:

  • Dinsdag 23 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomeinen Care & GGZ.
  • Woensdag 24 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomein Medisch Specialistische Zorg (MSZ).
  • Woensdag 1 december, 16.30 tot 17.30: Preventie en Eerstelijn.

Aanmelden kan via mail.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?