VIPP-5 is een programma dat onder meer patiënten helpt om gegevens effectief uit te kunnen wisselen met zorginstellingen.

Nieuwe wijzigingen voor module 1 en 3 van VIPP-5

Module 1 en 3 van de VIPP 5-regeling zijn op een aantal punten aangepast. Het gaat over een aanpassing omtrent de 5% PGO-norm en het verschuiven van de deadline van module 3. VIPP 5 is een implementatie- en subsidieprogramma dat uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en patiënten gaat versnellen. Het wordt in fasen uitgevoerd en door voortschrijdend inzicht wordt het proces onderweg regelmatig aangepast.

De aangepaste regeling wat betreft de modules 1 en 3 is op 19 mei 2023 gepubliceerd in de Staatscourant en is op die datum meteen officieel ingevoerd. Tegelijkertijd met de wijzigingen in de regeling zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de beoordelingsmatrix en het VIPP 5 Handboek.

VIPP-5 is een grootscheepse regeling die het effectief uitwisselen van medische gegevens tussen zorgorganisaties en patiënten wil versnellen. Tijdens de verschillende fasen ontstaat voortschrijdend inzicht en er wordt voortdurend gewerkt op verschillende wijze gewerkt aan veranderingen. Bijzonder is bijvoorbeeld dat de regeling op innovatieve wijze verder wordt verbeterd, onder meer met VIPPtathons waar deelnemers de vinger op zwakke plekken leggen en oplossingen aandragen. Op deze en andere manieren wordt VIPP-5, terwijl de trein al op de rails is, voortdurend verbeterd en aangepast. En soms moet gewoon het tempo simpelweg even omlaag om het programma aan te passen aan wat de praktijk mogelijk is. Dat is ook de reden waarom nu de herziene versies van module 1 en 3 zijn gepresenteerd.

Norm 5% PGO gebruik minder zwaar

Eén van de normen in module 1 is dat een instelling moet kunnen aantonen dat tenminste 5 % van haar patiënten gebruik maakt van een PGO. Die norm is nu iets minder streng geworden en geeft organisaties, die dit nog niet op korte termijn voor elkaar krijgen, wat meer lucht. Het toetsingscriterium voor de norm PGO-gebruik is hiervoor veranderd. De norm luidt nu: De instelling toont aan dat ten minste 5% van het aantal patiënten van 16 jaar en ouder, dat een DBC-relevant contactmoment heeft gehad met de instelling, een unieke ‘opvraging’ doet via zijn of haar PGO . Indien de instelling dit niet kan aantonen, moet de instelling in ieder geval aantonen dat er hard is gewerkt om deze norm van 5% te behalen.

Concreet betekent dit dat als na een audit van een instelling blijkt dat de 5%-norm niet behaald is, dat er dan voor dezelfde periode een nieuwe (her)audit kan worden uitgevoerd. In deze nieuwe audit moet dan worden aangetoond getoond welke inspanning is geleverd om de 5% te halen, zoals een verslag van de uitgevoerde activiteiten, een opgesteld communicatieplan of het laten zien van de gebruikte communicatiematerialen. Zodoende kan de instelling alsnog een beroep doen op de gewijzigde norm. Als een instelling de norm van 5% wél haalt, is het tonen van de aantallen en de berekening in het auditrapport voldoende. De instelling hoeft dan niet aan te tonen welke inspanning er is geleverd om de 5% te halen.

Nieuwe deadline Module 3 VIPP-5  

De deadline voor module 3 is hiernaast 6 maanden vooruit geschoven en gaat van 30 juni 2023 naar 31 december 2023. Module 3 draait om het toewerken van uitwisseling en hergebruik van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen zorginstellingen.

De BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg is een van de geprioriteerde gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) speelt een belangrijke rol voor de continuïteit van zorg voor patiënten op het moment dat deze van de ene naar de andere zorgverlener overgaan. De BgZ zorgt namelijk voor een overzichtelijk, en beknopt, overzicht van de actuele gezondheidstoestand van de betreffende patiënt. Module 3 richt zich op de het technisch gereed maken hiervan én op het aantonen van gebruik hiervan in de praktijk. Indien een instelling de BgZ en relevante correspondentie uitsluitend uitwisselt met andere instellingen, die niet op dezelfde zorginfrastructuur zijn aangesloten als de instelling, wordt niet getoetst op deze norm.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?