Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nivel: 79 procent zorggebruikers zoekt online informatie

Zes op de tien Nederlandse zorggebruikers zoekt zelf naar informatie over zijn of haar gezondheid of aandoening. Het merendeel zoekt online (79%) naar dergelijke info. Er wordt vooral gezocht naar informatie over mogelijke behandelingen (37%). Slechts een klein deel (17%) zoekt naar informatie over zorgaanbieders. Dat blijkt uit recente cijfers uit de Transparantiemonitor van e-health instituut Nivel.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Transparantiemonitor 2018-2022 van het Nivel is een meerjarig project dat zich richt op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe in 2018 zijn gedaan, worden door het Nivel apart gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.

Rol internet bij informatiebehoefte

Voor wat betreft informatiebehoefte onder zorggebruikers – waarbij vooral het internet een schatkamer aan ongestructureerde informatie biedt – kijkt het Nivel naar vragen zoals: hoeveel zorggebruikers zoeken zelf naar informatie? Hoe intensief wordt het internet hiervoor geraadpleegd? Naar welk soort informatie zoeken zorggebruikers het meest? En wat zijn hun ervaringen hiermee; waar hebben ze iets aan gehad?

In 2018 hebben leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel voor de Transparantiemonitor 2018-2022 een vragenlijst ingevuld over het zoeken naar en gebruiken van informatie over gezondheidsklachten, behandelingen en zorgaanbieders. In de infographic hieronder staat een aantal uitkomsten van het onderzoek.

Eerder verschenen onderzoeken binnen de Transparantiemonitor 2018-2022 over de volgende onderwerpen:

  • Transparantie in de zorg verbreed: van informatie over zorgaanbieders naar informatie over effecten van behandelingen.
  • Beschikbaarheid informatie over ziekte en behandeling steeds belangrijker voor patiënt.
  • ‘Beslist Samen!’ en ‘3 goede vragen’ maken samen beslissen makkelijker

NVZ: ziekenhuisinfo transparant

De NVZ stelt in reactie op de Nivel-publicatie dat haar website Ziekenhuischeck.nl op basis van het Nivel-onderzoek voorziet in een bestaande behoefte. Zorggebruikers kunnen op Ziekenhuischeck.nl aangeboden behandelingen in ziekenhuizen onderling vergelijken. Onder meer omdat internet een belangrijk medium voor het zoeken naar antwoorden op zorgvragen blijkt, toont de NVZ kwaliteitsinformatie van haar ziekenhuizen op Ziekenhuischeck.nl. de site biedt kwaliteitsinformatie over 20 veelvoorkomende behandelingen en over alle ziekenhuizen in Nederland. Alle ziekenhuizen zijn hiermee transparant over de kwaliteit van hun zorg.

Informatiebehoefte over medicatie

Afgelopen februari bracht het Nivel samen met Netwerk Patiënteninformatie in kaart aan welke informatie over medicijnen burgers behoefte hebben, hoe zij online zoeken naar informatie, wat zij vinden van de huidige informatie en welke verbeterpunten zij zien. De resultaten kunnen door het vorig jaar opgerichte Netwerk Patiënteninformatie gebruikt worden bij het opzetten van een landelijk netwerk van websites waar burgers begrijpelijke en betrouwbare informatie over medicatie kunnen vinden.

Een aantal organisaties tekende in november 2018 een intentieverklaring ter verbetering van online medicatie-informatie. Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet, maar dergelijke informatie is online vaak moeilijk vindbaar of onvolledig. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport (VWS) gaf het startschot voor dit Netwerk Patiënteninformatie.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen