Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Weer drie jaar subsidie Mijnkwaliteitvanleven.nl

Het ministerie van VWS stelt nog eens drie jaar geld beschikbaar voor Mijnkwaliteitvanleven.nl. Daarmee is geregeld dat mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers kosteloos kunnen beschikken over een hulpmiddel voor het voeren van eigen regie. Daarnaast levert Mijnkwaliteitvanleven.nl ook een belangrijke bijdrage aan de monitor Monitorlangerthuis.nl. De subsidie komt uit het programma Langer Thuis van VWS.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mijnkwaliteitvanleven.nl vergroot de regie en zelfstandigheid van mensen door ze te helpen hun situatie in beeld te brengen. Daarvoor vullen zij een online vragenlijst in die ingaat op verschillende levensgebieden. Met Mijnkwaliteitvanleven.nl laten mensen zien op welke levensgebieden de aanwezige hulp of ondersteuning voldoende is (gaat goed) en op welke gebieden mensen verbetermogelijkheden zien of juist geen oplossingen voor ogen hebben (kan beter). 

Mensen geven zo aan wat de belangrijkste reden is of redenen zijn waarom zij niet over passende hulp of hulpmiddelen beschikken. Met het persoonlijk overzicht dat deelnemers na het invullen per mail ontvangen, gaan zij goed voorbereid het gesprek aan met zorgverleners. De vragenlijst is er voor iedereen: mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen, mantelzorgers en mensen die nadenken over een gezonde leefstijl.

Langer Thuis: betere kwaliteit leven ouderen

Het programma ‘Langer Thuis’ is in 2018 van start gegaan als één van de onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg.1 In het programma zijn naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 partijen nauw betrokken: VNG/NDSD, ZN, ActiZ, Aedes, LHV, InEen, KNGF, KNMP, PPN, V&VN, Sociaal Werk Nederland, Verenso, Mezzo, NOV, KBO-PCOB, ZorgthuisNL, Patiëntenfederatie, VNO-NCW en MKB-Nederland en BZK. Samen werken zij aan één verbindend doel: dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

Het programma brengt nieuwe verbinding aan tussen de verschillende domeinen die de kwaliteit van leven van ouderen stimuleren. Nieuwe maatregelen om de beweging naar een lokale, integrale en persoonsgerichte aanpak voor (kwetsbare) ouderen een stevige impuls te geven zijn ondergebracht in drie actielijnen. Naast de acties van deze actielijnen zijn er veel andere initiatieven in het land die raken aan het doel om ouderen te helpen zelfstandig te wonen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen