Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Noodregeling SET maakt geld vrij voor digitale toepassingen

Het ministerie van VWS maakt per direct via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) geld vrij voor extra digitale toepassingen. Daarmee moet ondersteuning van zorg op afstand voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking gefaciliteerd worden. VWS hoopt dat het met de noodregeling mogelijk is om ondanks alle coronamaatregelen mogelijk blijft om zorg voor beide groepen te blijven verlenen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Binnen SET is een speciale noodregeling ingericht, zo maakt het ministerie vandaag bekend: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag maximaal 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend (via rvo.nl/set-corona).

Zorg kwetsbare ouderen

Minister Hugo de Jonge benadrukt in een persbericht en op social media zoals Twitter dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door de focus in de zorg op de aanpak van het Covid-19 virus en maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Gisteren, maandag 23 maart, zijn deze maatregelen verder aangescherpt.

Zorgaanbieders hebben daarom volgens VWS nog meer behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Versnelling gebruik digitale toepassingen

De afgelopen weken hebben al een enorme versnelling laten zien van het gebruik en opschalen van digitale toepassingen. Het gaat om online en digitale alternatieven voor fysieke behandelingen en consulten, maar ook voor het onderlinge contact tussen zorgverleners. ICT&health heeft een website in het leven geroepen waar een groeiend aantal digitale toepassingen staat die direct inzetbaar zijn (per 24 maart ruim 120).

De overheid probeert deze digitale versnelling op diverse manieren te faciliteren. Zo liet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs al weten dat alle beperkende voorwaarden in het declareren van zorg op afstand, zoals een digitaal consult, voorlopig geschrapt zijn. Verzekeraars en zorgkantoren proberen ook op allerlei manieren de zorgsector te ondersteunen, onder meer door een tijdelijke versoepeling van verantwoording en financiering van extra kosten.

Genoeg hardware voor zorg op afstand

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van hardware – zoals devices voor beeldschermzorg -verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Niet iedereen uit de bovengenoemde kwetsbare groepen beschikt namelijk over een geschikt device, zoals een tablet met een speciale interface.

Deze leveranciers hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.

50.000 euro per aanvraag SET

Per aanvraag is zoals aangegeven 50.000 euro beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten.

Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd, benadrukt VWS. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie, zo belooft VWS. Na goedkeuring ontvangen zij binnen vijf werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

Over SET

  • Het kabinet maakte in 2018 bekend dat het vanaf 2019 drie jaar lang in totaal 90 miljoen euro beschikbaar stelde aan subsidies voor technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De SET-subsidies vallen onder programma Langer Thuis. De regering investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in.
  • Zorgaanbieders en -inkopers kunnen sinds maart 2019 aanvragen indienen voor de stimuleringsregeling. Voor 2019 was 28 miljoen euro beschikbaar voor bestaande e-health toepassingen die ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking kunnen helpen om langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Voorbeelden zijn valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn of haar naaste gaat.
  • De stimuleringsregeling is per 1 februari 2020 aangepast. Zo kwam er een extra subsidie zonder eigen bijdrage voor een optionele voorfase (zoals het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health) Voor kleine zorgaanbieders is het sinds februari gemakkelijker om een SET-aanvraag te doen: het minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen