Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Noord-Brabant investeert in samenwerking voor medische innovaties

De provincie Noord-Brabant wil 5 miljoen euro investeren in het versnellen van samenwerking om tot medische innovaties te komen. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het genoemde bedrag te investeren in de periode 2018 en 2019. Het dagelijks bestuur van de provincie verwacht dat het midden- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en zorginstellingen door samenwerking sneller nieuwe medische producten en diensten op de markt kunnen brengen.

Grote bedrijven doen volgens het provinciebestuur minder onderzoek naar nieuwe medische technologie en farmaceutische producten. Zij kopen in plaats daarvan innovaties en licenties van het innovatieve midden- en kleinbedrijf. Mkb-ondernemingen hebben daardoor een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de gezondheidszorg.

Deze ondernemingen hebben echter niet dezelfde toegang tot kennis en netwerken als grote bedrijven. Bovendien zijn voor hen de hoge kosten en lange looptijden van onderzoek moeilijker te dragen. Gedeputeerde Staten willen het mkb daarom ondersteunen en hen stimuleren om samen te werken met zorg- en kennisinstellingen – zoals in de regio Eindhoven. Op die manier kunnen nieuwe innovaties sneller beschikbaar komen voor patiënten.

Brabant claimt een sterke life sciences & health-sector, met onder meer in Zuidoost-Brabant een cluster van medische technologie. Hierin versterken bedrijven uit de life sciences & health- en hightech-sector (multinationals én innovatief mkb) en kennis- en onderzoeksinstellingen elkaar. Rondom Oss bevindt zich verder een life sciences cluster met tientallen bedrijven op het Pivot Park en in enkele grote productiebedrijven.

Zorgsystemen onder druk

Nederland heeft een van de beste zorgsystemen ter wereld. Dit staat echter onder druk door toename van het aantal chronisch zieken, stijgende zorgkosten, een tekort aan arbeidskrachten in de sector en de toenemende vergrijzing. De vergrijzing van de Brabantse bevolking bereikt rond 2040 haar hoogtepunt: 27,5 procent is dan 65 jaar of ouder, tegen 19 procent in 2016.

Nieuwe technologie en digitalisering, of een combinatie hiervan, zijn belangrijk om in de groeiende vraag naar zorg te blijven voorzien. Verwacht wordt dat de wereldwijde markt voor medische toepassingen in de komende jaren verder zal groeien. In Brabant kan het aantal bedrijven, en daarmee de werkgelegenheid, in de sector toenemen van 850 in 2018 tot 910 in 2020.

Veel medische ontwikkeling in provincie

Momenteel werken volgens de provincie ruim 350 bedrijven in Brabant werken aan de ontwikkeling van medische technologie, waarvan 135 in de regio Eindhoven. Ook (bio)farmacie is een grote sector in Brabant, vooral in de regio Oss. Nieuwe en bestaande bedrijven richten zich daarnaast steeds meer op het slim gebruiken van het zelfherstellend vermogen van het lichaam (regeneratieve geneeskunde). De provincie wil met het programma mkb-ondernemers in deze kansrijke sectoren ondersteunen en bedrijven stimuleren nieuwe technologie als robotica en kunstmatige intelligentie toe te passen in de zorg.

In Roosendaal, Breda en Tilburg werken partijen samen in verschillende testomgevingen aan het toetsen, verbeteren en implementeren van zorginnovaties. Zij ontwikkelen diensten en toepassingen waardoor oudere en zieke mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Door slim gebruik van kennis en digitale data worden diagnostiek en behandelplannen beter toegespitst op het individu (therapie op maat). De focus hierbij ligt op de behandeling van kanker.

De provincie wil samenwerkingsinitiatieven op deze terreinen versterken om de toepassing van technologische en sociale innovaties te versnellen. De 5 miljoen euro subsidie hiervoor maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma life sciences & health. Dit Uitvoeringsprogramma is onderdeel van het Economisch Programma Brabant en beschrijft de gebieden waarop de provincie zich de komende periode gaat focussen in de sector life sciences & health. Het uitvoeringsprogramma bouwt voort op eerdere investeringen en de eerder ingezette koers op basis van met name de Versnellingsagenda zorgeconomie 2012-2016.

Meer vormen van samenwerking

Recent werd er al een samenwerkingsverband gesloten in de regio Eindhoven om tot meer en snellere medische innovaties te komen. Máxima Medisch Centrum werkt hiervoor samen met TU Eindhoven, Philips, Catharina Ziekenhuis en Expertisecentrum Kempenhaeghe in e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center). Binnen het consortium zijn zo’n honderd TU/e promovendi aan het werk met een vergelijkbaar aantal experts en wetenschappers van TU/e, de ziekenhuizen en Philips.

Ook landelijk investeren overheden in medische innovaties. Het ministerie van VWS maakte in mei bekend 105 miljoen euro in een innovatiefonds beschikbaar te stellen voor innovaties op het gebied van zorg. Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) is het geld bedoeld voor het ontwikkelen van veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen. Met het innovatiefonds moeten dergelijke producten en diensten sneller en op grotere schaal beschikbaar komen.

Wilt u ook meer weten over zinvolle zorginnovaties én de implementatie daarvan? Kom op 22 juni dan naar de ICT&health World Conference. Honderden zorgprofessionals delen hier hun ervaringen en krijgen via kennissessies inzichten, antwoorden, handvatten én de beste voorbeelden! Wilt u ook aanwezig zijn? Reserveer nu het nog kan dan hier uw (voor de zorg gratis) entreekaart. (op is echt op).

 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen