Nuts-Hackathon zet stap in realiseren eOverdracht

Tijdens een recent gehouden hackathon hebben zeven zorg-IT aanbieders de schouders gezet onder het realiseren van de eOverdracht op basis van het Nuts Afsprakenstelsel en de eOverdracht-standaard van Nictiz. Volgens de initiatiefnemers een belangrijke stap op weg naar een volledig digitale overdracht in de zorg. Het voordeel is dat data-uitwisseling plaatsvindt van bron- naar doelsysteem, zonder verplichte tussenkomst van een platform. De betrokken zorg-IT aanbieders werken samen binnen Nuts. Met initiatieven zoals de hackathon wil Nuts bijdragen aan een gelijk speelveld voor zorgorganisaties en IT-aanbieders.

Als zorgorganisaties medische gegevens met elkaar willen uitwisselen – zoals bij eOverdracht – zijn niet alleen eenheid van taal en een gemeenschappelijke standaard voor datacommunicatie essentieel. Ook moet de patiënt in sommige gevallen toestemming geven voor de gegevensoverdracht en mogen alleen geautoriseerde zorgprofessionals toegang krijgen tot de data. Daarnaast moeten de systemen van zorgprofessionals elkaar om te beginnen al kunnen vinden. Om deze laatste twee aspecten digitaal te waarborgen, heeft een collectief van IT-aanbieders in 2018 Nuts opgericht.

In september 2020 ging de eerste Nuts use case van start in de communicatie tussen huisartsengroep ZGWA en Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels. Aangekondigd werd toen dat ook de eOverdracht op korte termijn mogelijk zou worden via de voorzieningen van Nuts. In de informatiestandaard eOverdracht zijn afspraken gemaakt over welke patiëntgegevens uitgewisseld worden tussen bijvoorbeeld een ziekenhuis en zorginstelling én op welke manier.

Voorwaarden eOverdracht

Voordat de elektronische overdracht van een patiënt/cliënt naar een andere zorginstelling mag plaatsvinden, moet er eerst een wettelijke grondslag zijn voor het doorbreken van het beroepsgeheim. Zodra de toestemming voor het proces gegeven is, mogen de gegevens dit proces volgen. Om dat digitaal te waarborgen hebben zorg-IT leveranciers elkaar gevonden in een samenwerking vanuit het Nuts-initiatief.

In de week van 27 september tot en met 1 oktober 2021 organiseerde Stichtng Nuts bij PinkRoccade Healthcare in Apeldoorn in dit kader haar eerste hackathon. Gedurende vijf dagen hebben zo’n 20 mensen van zeven softwareleveranciers gewerkt aan het inbouwen van eOverdracht in hun systemen. Zo moet de Zorg Informatie Bouwsteen (ZIB) ‘Patiënt’ via het Nuts-netwerk en de datacommunicatiestandaard HL7 FHIR uitgewisseld kunnen worden tussen de systemen van de verschillende deelnemers.

Overdracht ontvangen

“Dat is gelukt”, vertelt Giel Smidt, manager product management mijnCaress bij PinkRoccade Healthcare. “We hebben van verschillende leveranciers de overdracht van een patiënt kunnen ontvangen in ons ECD mijnCaress. Dit geldt ook voor de andere aanwezige leveranciers.” Bij de online eindpresentatie van de hackathon op 1 oktober waren ruim 60 vertegenwoordigers aanwezig. Van zorgorganisaties en ziekenhuizen, van VWS, Nictiz, TWIIN, V&VN, Actiz en andere softwareleveranciers.

De zes zorg-IT aanbieders, die naast PinkRoccade Healthcare aan de hackathon deelnamen, zijn: Ecare (met ECD PUUR.), Enovation (met samenwerkingsplatform POINT), GeriMedica (met ECD Ysis), Nedap (met ECD ONS), Tenzinger (met ECD Fierit) en ZorgDomein (met het ZorgDomein zorgcommunicatieplatform). Alle deelnemers aan de hackathon zien het kunnen uitwisselen van één ZIB op lokaal niveau als een wezenlijke stap richting de ondersteuning van de totale eOverdracht.

Vervolg op hackathon

Als vervolg op de hackathon gaan de deelnemende zorg-IT aanbieders zich richten op het ontwikkelen van een robuuste versie van de eOverdracht, die op tenminste landelijk niveau en met andere zorg-IT aanbieders op te schalen is. Daarbij gebruiken de leveranciers Nuts als kanaal waarop ze elkaar weten te vinden en overleg plegen over de ontwikkelingen rondom de eOverdracht. Verder wordt in de week van 15 november 2021 een nieuwe hackathon georganiseerd om Nuts toe te passen in het VIPP-programma BabyConnect.

Bekijk ook deze video over eOverdracht via Nuts.


ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?