Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NVZ en ZN: Digitale zorg opschalen met Medische service centra

Medische Service Centra (MSC) kunnen bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de medisch-specialistische zorg. Dit blijkt uit een verkenning die door Deloitte in opdracht van de NVZ en Zorgverzekeraars Nederland is uitgevoerd. Een medisch service centrum levert diensten waardoor patiënten zorg met digitale ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen ontvangen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Medische service centra (MSC) kunnen een belangrijke rol spelen bij het opschalen van digitale oplossingen. De centra kunnen bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van medisch-specialistische zorg. Denk aan het thuismonitoren van een ziektebeeld, waarbij de waardes worden opgehaald met gebruik van digitale middelen en een medewerker van een medisch service centrum op een centraal dashboard afwijkende waardes signaleert.

Opschalen digitale oplossingen is belangrijk

Helemaal nieuw zijn MSC niet. Isala heeft sinds begin 2019 een Connected Care Center om de ontwikkeling en groei te stimuleren van ziekenhuiszorg waarbij de patiënt thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. CWZ werkt hier onder de noemer ‘CWZ Thuis’ aan en ook Franciscus Gasthuis&Vlietland biedt vernieuwende oplossingen. Stuk voor stuk positieve initiatieven, maar het is volgens de verkenning belangrijk om versnippering te voorkomen en behoefte aan opschaling en grote patiëntvolumes opdat MSC daadwerkelijk kosteneffectief kan zijn.

Ziekenhuis zorg thuisbrengen met medische service centra

Medische Service Centra leveren diensten waardoor patiënten diensten met behulp van digitale ondersteuning zoveel mogelijk zorg thuis ontvangen. Patiënten maken bijvoorbeeld gebruik van een app waarin ze dagelijks een aantal gegevens invullen, zoals gewicht en bloeddruk. Die gegevens worden gemonitord door medewerkers van het Medisch Service Centrum. Zodra medewerkers afwijkende waardes signaleren, kan er precies op het juiste moment worden ingegrepen. Denk dan aan een beeldbellen met de patiënt, het inschakelen van een behandelaar of een uitnodiging voor een bezoek aan het ziekenhuis.

Uitdagingen en knelpunten

Verdere digitalisering is onafwendbaar door de toenemende druk op de zorg en het tekort aan zorgmedewerkers. Het opschalen van digitale zorg met behulp van medische service centra is dan ook een goede optie om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Om deze mogelijkheden goed te kunnen benutten is wel nog onder meer aandacht nodig voor de veranderkundige, technologische en operationele aspecten. Met de verkenning zijn de eerste contouren geschetst vanuit het perspectief van medisch-specialistische zorg. Maar voor de realisatie van medische service center is het gehele zorgecosysteem nodig. De verkenning nodigt dan ook uit tot verdere verdieping en verfijning, gezamenlijk in het brede zorgecosysteem.

Volume realiseren met medische service centra

Voor het kosteneffectief leveren van kwalitatieve en toegankelijke zorg, waarbij de patiënt centraal staat, is het zoals gezegd belangrijk dat MSC voldoende volume realiseren. Over wat de optimale schaal van een medisch service centrum zou moeten zijn, is nog geen overeenstemming. Wel delen betrokkenen het beeld dat een scenario waarin iedere zorgaanbieder een eigen centrum realiseert onwenselijk is. Zo is er met een groot aantal kleinschalige  initiatieven  al veel tot stand gebracht. Hierdoor is er echter ook sprake van versnippering in het aanbod, wat het lastig maakt om deze als geheel op te schalen. Opschalen naar MSC die meerdere aanbieders bedienen kan voor voorlopers ook betekenen dat zij te maken krijgen met desinvesteringen. Wie meer wil lezen over de kansen en knelpunten omtrent het realiseren van MSC verwijzen we naar de verkenning van Deloitte.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen