Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NWO start call for proposals ‘Zorg in eigen leefomgeving’

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de missiegedreven call for proposals ‘Zorg in eigen leefomgeving’ gelanceerd. Die richt zich, binnen de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 op technologie en verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving. Doel van deze zogenoemde KIC-call is het leveren van een bijdrage aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Dankzij technologische ontwikkelingen, denk aan e-health oplossingen maar ook sensortechnologie voor langer en veilig thuiswonen, is het mogelijk om zorg en ondersteuning te verplaatsen naar de eigen leefomgeving. Daarnaast kan technologie ook een bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl. De call ‘Zorg in eigen leefomgeving’ zoekt dan ook naar initiatieven die onderzoek doen dat is gericht op het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving én het verbeteren van de leefstijl

Voor deze call for proposals kunnen interdisciplinaire publiek-private consortia financiering aanvragen, gericht op technologische innovaties voor zorg in de eigen leefomgeving. Ook kan worden samengewerkt met bedrijven binnen dit onderzoeksprogramma. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen voor de KIC-call is vastgesteld op 24 maart 2022.

Leefstijl en leefomgeving en toegang tot zorg

De nieuwe call wordt ingezet voor twee missies binnen de centrale visie voor Gezondheid & Zorg. Het doel van de eerste missie, Leefstijl en leefomgeving, is het uiterlijk in 2040 realiseren van een daling van de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving. De tweede missie, Toegang tot zorg heeft als doelstelling om voor 2030 minimaal 50 procent meer zorg in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen), samen met het netwerk rond mensen, te organiseren.

Het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 zet in op meer kennis en baanbrekende innovaties, gericht op maatschappelijke en economische impact. Onderzoeksconsortia binnen het KIC werken daarom vanuit een interdisciplinaire benadering. Alfa-, bèta- en gammaonderzoekers benaderen vraagstukken vanuit verschillende disciplines én in samenhang. Ze innoveren met oog voor een goede aansluiting tussen techniek, mens en samenleving.

Door intensieve samenwerking wordt de vertaling van kennis naar kunde en verdienvermogen versneld gerealiseerd. Zo gaan binnen het KIC technologische en sociale innovatie hand in hand. Dat maakt de kans op succesvolle innovaties het grootst.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen