NZa verlengt verruiming regels digitale zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 2020. Ook hanteert de zorgtoezichthouder het uitgangspunt om de tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021. De NZa komt met een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg om meer duiding te geven. Met de besluiten wil de NZa helpen bij de impact die het coronavirus nog altijd heeft op hoe zorg aan patiënten wordt geleverd.

De NZa schrapte in maart tijdelijke alle beperkingen voor het declareren van digitale zorg. Dit moest ruimte scheppen voor zorgaanbieders om snel digitale toepassingen in te voeren voor zorg op afstand in het kader van de coronacrisis. Er werd destijds ter duiding een geupdate versie uitgebracht van de in de juli 2019 gepubliceerde Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

Op dit moment overlegt de NZa met beroeps- en brancheorganisaties in de zorg over welke tijdelijke verruimingen voor digitale zorg per 2021 structureel in de regels kunnen worden ingevoerd. Ook wordt uitgevraagd welke verdere verruiming van de regels voor zorg op afstand nog mogelijk is. Het uitgangspunt blijft dat patiënten de zorg die zij nodig hebben, moeten kunnen krijgen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen soms langdurige nazorg nodig hebben om te herstellen van een corona-infectie.

Vertrekpunt moderne inrichting zorg

Door ‘digitaal ondersteunde zorg, tenzij…’ als vertrekpunt te nemen voor een moderne inrichting van de zorg, wil de NZa samen met andere partijen in de zorg realiseren dat zorgverlening, nu en in de toekomst, organiseerbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft. Zo moeten patiënten ook straks nog tijdig passende zorg kunnen krijgen.

Voor logopedie en huisartsenposten is al bekend welke structurele verruimingen ingaan per 2021:

  • Voor logopedie geldt dat er in de NZa-regels geen beperkingen meer zullen zijn voor het declareren van digitale zorg. Daarmee kan digitale logopedische zorg op een vergelijkbare manier in rekening worden gebracht als de andere paramedische disciplines.
  • Per 2021 wordt de prestatie telefonisch consult vervangen door de nieuwe prestatie triageconsult. Daardoor kunnen HAP’s de nieuwe prestatie triageconsult (waarbij de wijze van levering er niet meer toe doet) declareren.

Verschuiving naar zorg op afstand

De afgelopen maanden is gebleken dat een deel van de zorg op afstand kan plaatsvinden in plaats van in de behandelkamer, onder meer via beeld(bellen), e-mail, een patiëntenportaal of per telefoon. De NZa heeft hier mooie voorbeelden van zien langskomen. Momenteel kan vaak al een digitale zitting/consult in rekening worden gebracht in plaats van een fysieke zitting of consult.

Voor de nieuwe Wegwijzer heeft de NZa dankbaar gebruik gemaakt van ideeën en voorbeelden afkomstig uit de gesprekken met de Nederlandse Patiëntenfederatie, zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgverleners en leveranciers. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Verder is een aantal aansprekende voorbeelden per sector opgenomen.

De NZa vraagt ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (zoals verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in de genoemde periode tot en met 31 december 2020 op te schorten.

Stimuleren gepast gebruik digitale zorg

De NZa liet afgelopen juni weten de mogelijkheden te bekijken die het huidige bekostigingstelsel biedt om gepast gebruik van (digitale) zorg te stimuleren. De toezichthouder deed dit op verzoek van de minister voor Medische Zorg (op dat moment nog nog Martin van Rijn). De NZa verwachtte in juli een eerste advies uit te brengen, maar onderstreepte al dat er meer nadruk moet komen op bekostiging per zorgtraject en minder per behandeling.

NZa-bestuursvoorzitter Marian Kaljouw wees in augustus 2019 in ICT&health ook al op het belang van het bieden van juiste zorg op de juiste plaats. “Je moet dan wel na durven denken over zorg die aantoonbaar bijdraagt’, zo stelde Kaljouw destijds. “Dit betekent dat je niet alles doet wat kan, want de mogelijkheden zijn bijna onbeperkt, maar dat je durft te kiezen voor zorg die nodig is.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?