Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
1 maart 2022
Artikel delen

OLVG deelt medische gegevens voor PGO van patiënten

Per 1 september 2022 is het mogelijk voor patiënten om medische gegevens van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG te delen met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) moet een burger al zijn of haar medische gegevens kunnen bundelen. Van de huisarts, apotheker maar ook ziekenhuisinfo uit het EPD, corona-vaccinaties en eigen metingen zoals een hartslagwaarden. Vrijwel alle huisartsen hebben hun medisch informatiesysteem al opengesteld voor een PGO, ziekenhuizen zoals het OLVG volgen later dit jaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Per 1 september 2022 is het mogelijk voor patiënten om medische gegevens van OLVG te delen met de persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo kan het PGO van een patiënt weer completer worden gemaakt. In een persoonlijke gezondheidsomgeving moet informatie van de huisarts, het medicatieoverzicht van de apotheker en van behandelaars in bijvoorbeeld ziekenhuizen en revalidatie-instellingen komen te staan. Ook eigen informatie zoals coronavaccinaties of hartslagwaarden kan toegevoegd worden. Het doel is om mensen zo meer regie over hun eigen gezondheid te geven.

Het toegankelijk maken van medische informatie in zo’n PGO gaat stap voor stap. Het is op dit moment bijvoorbeeld al mogelijk om informatie van de huisarts toe te voegen in een PGO. De ziekenhuizen volgen later dit jaar. Het MedMij-programma certificeert PGO’s die volgens het MedMij Afsprakenstelsel werken, dat veilige en standaard gegevensuitwisseling faciliteert. Ook aanbieders van informatiesystemen zoals een EPD of HIS en platforms die gegevensuitwisseling mogelijk maken (DVZA’s) kunnen zich laten certificeren.

GEZONDHEIDSGEGEVENS CENTRAAL OPSLAAN

Momenteel wordt op verschillende plekken informatie bewaard omtrent de gezondheid van een patiënt. De huisarts heeft bijvoorbeeld een overzicht van al de gezondheidsklachten terwijl de apotheker het medicatieoverzicht bewaard. Maar zelf heeft de patiënt ook informatie bijvoorbeeld over de zelf gemeten bloeddruk of info van een stappenteller. Het OLVG werkt momenteel aan het stap voor stap invoeren van de gedigitaliseerde uitwisseling van patiëntgegevens met een PGO. Dit is ook onderdeel van stimuleringsprogramma VIPP 5, opvolger van VIPP 1 en 2.

Voor de patiënt kan het handig zijn als al die info bij elkaar staat en ook uitgewisseld kan worden met andere zorgverleners. Met een zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan dat. In feite is een dergelijke omgeving volgens het OLVG vergelijkbaar met een EPD, maar dan in handen van de patiënt zelf en met extra persoonlijke info. Nederlandse ziekenhuizen werken samen om de digitale uitwisseling van gezondheidsinformatie mogelijk te maken.

VOORDELEN GEGEVENSUITWISSELING PGO

Een PGO is een app of website waarin iemand digitaal informatie over zijn of haar gezondheid kan bijhouden. De persoonlijke gezondheidsomgeving is anders dan patiëntenportaal MijnOLVG, waarin een patiënt alleen de medische gegevens van een ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld OLVG kan bekijken. In een PGO kan de patiënt uiteindelijk informatie van alle zorginstellingen waar hij of zij onder behandeling is beheren. Concreet: de bloeduitslagen van de huisarts, de vaccinaties van de GGD en het medicatieoverzicht van de apotheker.

Het is ook mogelijk om zelf informatie toe te voegen, zoals allergieën of het gewicht. Met een PGO krijgen mensen dus allereerst meer grip op en overzicht over hun medische gegevens. Ook de zorgverleners krijgen een completer beeld door het uitwisselen van actuele gegevens. Handig is tot slot dat iedereen zijn eigen PGO-aanbieder kan kiezen. Overigens laten veel mensen zich bij deze keuze leiden tot wat een zorgverlener aandraagt, zo bleek onlangs uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland.

KIEZEN VOOR EEN PGO

Er is namelijk niet één PGO, sterker nog, veel verschillende leveranciers bieden persoonlijke gezondheidsomgevingen aan. Het kan best lastig zijn om een keuze te maken. Daarom heeft MedMij regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. PGO’s met een MedMij-label volgen deze regels en gaan dus vertrouwelijk met uw gegevens om. Er zijn ongeveer dertig PGO’s met een MedMij-label. In elk PGO kan een deelnemer weer andere gegevens bijhouden. Wie het lastig vindt om een keuze te maken, kan daarvoor een speciale vergelijker gebruiken.

Data over patiënten moeten niet alleen beschikbaar zijn maar ook herbruikbaar. In de praktijk leidt dit regelmatig tot problemen. Gegevens van het PGO komen uiteindelijk weer terug bij de patiënt dus is het belangrijk dat er ‘een scheidsrechter’ is om ziekenhuizen en leveranciers van EPD’s hierin stapsgewijs en nauwkeurig te begeleiden. Een voorbeeld van zo’n scheidsrechter is Interoplab.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen