Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ondersteuning bij opsporing en behandeling hartziekten

De Hartstichting en ZonMw willen met de samenwerking ‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’ zoveel mogelijk, en vroeg, mensen opsporen en behandelen die lijden aan atriumfibrilleren of hartfalen. De samenwerking moet er toe leiden dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal gaan aanbieden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen, wordt een landelijke ondersteuningsstructuur voor hartziekten gevormd. Die gaat ondersteuning bieden bij het implementeren van regionale transmurale afspraken op het gebied van screening en behandeling. Deze aanpak gaat ervoor zorgen dat een patiënt met atriumfibrilleren of hartfalen direct in contact kan komen met de zorgverlener die op dat moment het beste bijdraagt aan de zorgbehoefte van de betreffende patiënt.

Twee vormen van ondersteuning

De landelijke samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek gaat van start met het bieden van twee vormen van ondersteuning bij het opsporen en behandelen van hartziekten. Dit zijn de ‘Landelijke Impuls Hartzorg, gefaciliteerd vanuit de Hartstichting’ en de ‘Regio-Impuls Hartzorg, een subsidie van het JZOJP programma van ZonMw.

  • De Landelijke Impuls Hartzorg heeft tot doel een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal vormgeven en implementeren van netwerkzorg op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Landelijke Impuls heeft ook tot doel kennisdeling tussen de regio’s onderling en landelijk te faciliteren en te stimuleren en het proces en de uitkomsten op o.a. de kwaliteit van patiëntenzorg te evalueren.
  • De Regio-Impuls Hartzorg heeft als doel regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het implementeren van regionale transmurale afspraken die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren.

Hartziekten met grote ziektelast

Hartfalen en atriumfibrilleren zijn aandoeningen die een grote ziektelast met zich meebrengen. Het zijn bovendien twee van de meest voorkomende hartziekten. Het tijdig opsporen en een optimale behandeling zijn van groot belang om de ziektelast te verlagen.

“Met Juiste Hartzorg op de Juiste Plek stimuleren we samen met ZonMw integrale en duurzame regionale samenwerking. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat hartfalen en atriumfibrilleren vroeg worden herkend en optimaal behandeld”, vertelt Rebecca Abma-Schouten, manager onderzoek en zorginnovatie van de Hartstichting.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen