Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek: E-health toepassingen effectief, aantal huisarts-consulten daalt

Het zorggebruik bij de huisarts is in de twee jaar na de lancering van de website Thuisarts.nl afgenomen met 12 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Nederlands Huisartsen Genootschap. De bevindingen tonen volgens de onderzoekers aan dat e-health-toepassingen effectief zijn in het vergroten van zelfmanagement en het beperken van zorgkosten.

De afname van 12 procent betekent een maandelijkse vermindering van 675.000 huisartsbezoeken in het hele land. De resultaten zijn op donderdag 10 november gepubliceerd in BMJ Open. Het betrof een in 2009 gestart onderzoek waarbij 912.000 mensen zijn meegenomen die tot en met 2014 in totaal 18,1 miljoen bezoeken hebben afgelegd aan de huisarts.

Minder zorggebruik bij betrouwbare site

Veel patiënten zoeken tegenwoordig online naar informatie over hun gezondheidstoestand. De vraag vanuit een behoefte aan betrouwbare informatie zorgt er voor dat veel van hen toch bij voorkeur naar een dokter gaan. De vraag van de onderzoekers was of betrouwbare, onafhankelijke online informatie het zorggebruik bij de huisarts vermindert. De invloed van een dergelijke website op het daadwerkelijke zorggebruik bij de huisarts was nog nooit onderzocht, aldus het LUmc.

De website in kwestie, Thuisarts.nl, is gelanceerd in maart 2012 en heeft momenteel zo’n 2,9 miljoen unieke bezoekers per maand. De onderwerpen op de website (>600) zijn op de patiënt gerichte vertalingen van wetenschappelijke huisartsenrichtlijnen. 90 procent van de huisartsen gebruikt de website momenteel voor voorlichting. Het doel van dit onderzoek was om het verband tussen de website Thuisarts.nl en het zorggebruik in de huisartsenpraktijk te onderzoeken.

Vergelijken trends in huisartsbezoek

De onderzoekers gebruikten van NIVEL-data van bijna 1 miljoen inwoners, representatief voor de Nederlandse populatie. Van 2009 tot 2014 bezochten deze mensen in totaal 18,1 miljoen keer hun huisarts. Door de trend in huisartsbezoeken te vergelijken vóór en ná de lancering van Thuisarts.nl konden de onderzoekers de invloed van de website op het zorggebruik berekenen. Hierbij hielden zij rekening met seizoensinvloeden.

Om  er zo veel mogelijk zeker te zijn dat de afname komt door de lancering van Thuisarts.nl werden er drie controles uitgevoerd:

  1. Het effect na 12 en 24 maanden is apart bekeken, omdat er meer invloed van een website te verwachten is als de gebruikersaantallen hoger zijn. Hieruit bleek dat de daling doorzette naarmate Thuisarts.nl meer bezoekers had.
  2. Er is gekeken naar het zorggebruik op onderwerpen die niet aanwezig waren op de website tijdens de studieperiode, een zogenaamde controlegroep. Het zorggebruik in deze controlegroep nam niet af.
  3. Chronische en niet-chronische zorg is apart geanalyseerd. Veranderingen in de chronische zorg in de afgelopen jaren zou immers bijgedragen kunnen hebben aan een daling van zorggebruik. Ook dit bleek niet het geval.

Afname laagcomplexe consulten

Uit de resultaten blijkt dat vooral het aantal indirecte consulten (telefoontjes) afnam. Het aantal lange huisartsconsulten (20 minuten) nam juist toe. Waarschijnlijk betekent dit dat de, vaak laag-complexe, telefonische contacten na de lancering van Thuisarts.nl zijn afgenomen. Belangrijk is dat ook het zorggebruik van ouderen afnam, evenals dat van mensen met een lage sociaal-economische status.

Dit onderzoek maakt volgens de onderzoekers duidelijk dat e-health-toepassingen een krachtig instrument kunnen zijn om zelfzorg te vergroten en zorggebruik te veranderen. Het duidelijke, onafhankelijke karakter van een platform als Thuisarts.nl en de goede integratie van de website in het spreekuur van de huisarts lijken de sleutel tot succes.  

 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen