Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek effect e-health toepassingen bij COPD-patiënten

Longarts Karin Groenewegen van het Deventer Ziekenhuis onderzoekt samen met Zilveren Kruis en Luscii de effecten van e-health toepassingen bij COPD-patiënten. Daarbij wordt onder andere gekeken hoe telemonitoring bij kan dragen aan meer zelfregie, een betere kwaliteit van leven en lagere zorgkosten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De reacties die Groenewegen van patiënten ontvangt over telemonitoring zijn positief. “Het Deventer Ziekenhuis volgt COPD-patiënten al een tijdje en patiënten vinden het fijn dat er op afstand altijd iemand meekijkt en patiënten zo inzicht krijgen in hun waardes. We staan open voor nieuwe vormen van zorg. Maar het is wel belangrijk dat het nut ervan wetenschappelijk wordt onderbouwd. En dat we ook weten voor welk doel e-health kan worden ingezet”, aldus de longarts en initiator van het onderzoek.

e-Health platform en app

Patiënten sturen de resultaten van thuismetingen en vragenlijsten via een speciale app naar het ziekenhuis. Voor het op afstand volgen van de patiënten maakt het Deventer Ziekenhuis gebruik van het e-health-platform van Luscii.

“In onze pilot kwamen patiënten nog altijd gewoon voor een artsbezoek naar het ziekenhuis. Wat je eigenlijk wilt met telemonitoring, is dat patiënten zelflerend worden. Dat ze hun eigen gegevens zien en meer inzicht krijgen in hun ziekte en wat ze zelf kunnen doen om beter te worden. Pas dan heeft e-health echt zin,” zegt Karin Groenewegen. Het doel is dat de patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen waardoor de kwaliteit van leven toeneemt en de zorgkosten mogelijk omlaag kunnen.

Van wachtkamer naar woonkamer

Niet-wetenschappelijke evaluaties tonen aan dat patiënten het gebruikt van het e-health-platform als prettig ervaren. Om de daadwerkelijke effecten in kaart te brengen is structureel onderzoek nodig, zo stelt de leverancier. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om aannames te valideren en het platform verder door te ontwikkelen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke aanpassingen in de app die het zelflerende vermogen van patiënten verhogen.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft als doel om in 2021 tien procent van de medisch specialistische zorg bij de patiënt thuis te leveren. “We maken de stap van wachtkamer naar woonkamer”, aldus directeur Zorginkoop Olivier Gerrits. De resultaten uit het onderzoek naar het effect van e-health toepassingen bij COPD-patiënten moeten tot meer inzicht leiden en bijdragen aan die doelstelling.

Enkele maanden geleden werd onderzoek gedaan naar ruim 40 e-health toepassingen en -platforms gericht op COPD-patiënten. Daaruit kwamen positieve signalen naar boven, maar onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van die toepassingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen