Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek naar effectiviteit e-health platform voor COPD

Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van een e-health platform op de kwaliteit van leven van COPD-patiënten. Het is bekend dat een integrale behandeling, inclusief zelfmanagement, van COPD tot betere klinische resultaten leidt. Het inzetten van e-health kan de betrokkenheid van patiënten verhogen waardoor ze beter in staat zijn een gezondere levensstijl aan te nemen én vast te houden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Voor het onderzoek werden in totaal 742 COPD-patiënten uitgenodigd. Uiteindelijk zijn alleen de resultaten van de 123 patiënten die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van het e-Vita e-health platform in het onderzoek verwerkt. De onderzoekers beoordeelden de impact van het gebruik van een eHealth-platform op de klinische COPD-vragenlijst (CCQ).

De gebruikte vragenlijst omvatte subschalen van symptomen, functionele en mentale toestand. Daarnaast is gebruik gemaakt van een design met onderbroken tijdreeksen – interrupted time series (ITS) – om CCQ-gegevens op verschillende tijdstippen te verzamelen. De vergelijking van de trends vóór en ná de behandeling werd gedaan met behulp van multilevel lineaire regressieanalyse.

Minder COPD-symptomen, meer angst

De resultaten van het onderzoek zijn duaal. Patiënten die het e-health platform voor COPD gebruikten ervoeren een daling van de COPD-klachten. Tegelijkertijd kregen zij echter ook te maken met een licht verslechterde mentale toestand. De e-health interventie had dus zowel positieve als negatieve effecten. Daardoor is het van belang dat zorgprofessionals zich ervan bewust zijn dat, ondanks de verbetering van symptomen, er en lichte toename van angst een depressie kan optreden na invoering van een e-health interventie.

De conclusie van het onderzoek is daarom als volgt. Het e-Vita eHealth-platform heeft een gunstig effect op de CCQ-symptomen van COPD-patiënten, maar niet op de functionele status. De CCQ-mentale toestand bleef stabiel na de interventie, maar dit was een verslechtering in vergelijking met de verbeterende situatie voorafgaand aan de start van het e-health platform.

Studie e-health platform

De afname van CCQ-symptomen was 0,20% vóór de interventie en 0,27% na de interventie; dit was een statistisch significant verschil (P=0,027). De daling van CCQ-mentale toestand was 0,97% vóór de interventie en na de interventie was er sprake van een stijging van 0,017%; dit verschil was statistisch significant (P=0,01). Er werd geen significant verschil vastgesteld in het verloop van CCQ (P=0,12) en CCQ-functionele toestand (P=0,11) vóór en na de interventie. De volledige studie is gepubliceerd in de laatste editie (4-2020) van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.

E-health toepassingen en zorg op afstand hebben de afgelopen jaren hun intrede gedaan bij de behandeling en ondersteuning van COPD-patiënten. Behalve de positieve invloed op het ziekteverloop en de levensstijl is ook aangetoond dat ze tot een daling van de zorgkosten kunnen leiden.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen