Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek naar ideale huisvesting dementie patiënten

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft, samen met Achterbosch Architecten en innovatie-lab Jamzone, onderzoek gedaan naar de ideale inrichting van de leefomgeving voor dementie patiënten. Met behulp van biometrie en virtual reality werden factoren die een positieve invloed hebben op het welzijn van bewoners, verzorgenden en bezoekers verzameld. Doel van het onderzoek was het bepalen van beïnvloedbare omgevingsfactoren rond bouw en inrichting van de leefomgeving.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen; Stressmeting met behulp van biometrie metingen en real-time 3D-ontwerpen in Virtual Reality (VR). Zowel de patiënten met dementie als medewerkers werden onderzocht. Centrale vraag die de onderzoekers wilden beantwoorden luidde als volgt. “Welke wijzigingen in omgevingsfactoren, in het bijzonder in de architectuur, hebben een positieve invloed op het welzijn van bewoners en verzorgenden? En hoe kunnen we zogenaamde ‘criteria van succes’ identificeren die helpen de gebouwde omgeving tot een flexibele healthy environment te maken?”

De informatie die tijdens het onderzoek verzameld werd, is vervolgens vertaald naar concrete inzichten over gevoelens van stress en welzijn, ontspanning en positieve opwinding bij veranderingen in de bebouwde woon- en werkomgeving.

Biometrie en VR

Tijdens het onderzoek werden dus zowel bewoners als medewerkers via biometrie sensoren gemonitord met als doel te achterhalen wat hen inspireert in hun leefomgeving. De resultaten werden daarna door een architect vertaald naar een 3D-concept of ontwerp van de ideale woonomgeving. Met behulp van VR werd het ontwerp levensecht en real-time aanpasbaar gemaakt. Zo kon, bijvoorbeeld, beton vervangen worden door hout of juist een plantenwand, of de binnentuin door middel van glazen schuifwanden zichtbaar gemaakt worden.

De bewoners en medewerkers droegen tijdens dat proces een VR-bril zodat ze alle aanpassingen mee beleefden. Gelijktijdig werden ook biometrie metingen uitgevoerd om te kunnen bepalen welke invloed, positief dan wel negatief, de wijzigingen op de bewoners en medewerkers hadden. “Het is mooi dat ook de resultaten van onze eigen medewerkers bruikbare informatie op hebben geleverd. We hopen daar meer mee te kunnen doen,” aldus manager Wonen en zorg Thea de Boer van de Zorggroep.

Het landelijk platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen zorg en welzijn, ZorgSaamWonen, heeft enthousiast gereageerd op het onderzoek. “Zij hebben voorgesteld om het onderzoek te presenteren aan een aantal van hun experts en contacten. Zo hopen we bredere belangstelling, meedenken en meewerken te genereren”, vertelt de Boer.

Huisvesting voor dementie patiënten

De resultaten van het onderzoek zijn zo overtuigend en logisch gebleken dat ze door ZONL meegenomen worden bij de ontwikkeling van huisvesting voor mensen met dementie. De zorginstelling wil daarbij wel nadrukkelijk met andere partners samenwerken.

“Het is ontroerend om te zien hoe we toch de stem van de cliënt kunnen waarnemen, ook al lukt het spreken niet meer goed. Je lichaam spreekt voor jou en wij leren om op een andere manier te luisteren naar jouw behoeften. Deze ervaring delen we graag met anderen en het zou geweldig zijn als we dit instrument verder kunnen ontwikkelen”, aldus bestuurder Albert Hilvers.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen