Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek naar menselijke succesfactoren bij zorgtechnologie

We moeten positiever kijken naar gezondheid, meer benadrukken wat nog wèl mogelijk is en minder op wat zorgbehoevenden niet meer kunnen. Technologische innovaties zoals zorg-op-afstand, domotica en robotica kunnen hierbij ondersteunen. Dat betoogde Eveline Wouters in haar oratie ‘Technologie, een zorg minder?’, bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap op de leerstoel Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg, 5 oktober aan Tilburg University. Wouters gaat de succesfactoren van technologische ondersteuning bij gezond blijven verder onderzoeken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zorgtechnologie biedt al veel mogelijkheden om de zorg aan chronisch zieken te verbeteren. Hierbij wordt de autonomie (zelfregie) van de zorgbehoevende versterkt en de kwaliteit van leven verbeterd – een belangrijk streven van bijvoorbeeld samenwerkingsverband Informatieberaad Zorg. Via internet kan informatie uitgewisseld worden met de zorgprofessional, zoals meetwaarden, of videocontact plaatsvinden. Voorbeelden zijn zorg-op-afstand / telezorgtoepassingen zoals Hartwacht en InBeeld (voor COPD en hartfalen).

Zorgtechnologie ‘zorg minder’

Het ultieme doel is volgens Wouters dat technologie ‘een zorg minder’ betekent. Maar of technologie ook echt succesvol is, hangt van vele, en vooral ook menselijke, factoren af. Bij de toepassing (en opschaling) van dit soort technologie zijn veel (verschillende) professionals en patiënten betrokken en dat maakt het complex. Op dit gebied gaat Eveline Wouters nu nader onderzoek doen.

Zij kijkt daarbij naar vragen zoals:

  • Wat kan technologie betekenen voor de chronische zorg?
  • Welke menselijke elementen zijn van invloed op het succesvol gebruiken van zorgtechnologie?
  • Hoe kan gezondheidsongelijkheid en zorgongelijkheid in de digitale samenleving worden tegengegaan?

In de praktijk gaat het om vragen die raken aan wat mensen ten diepste beweegt, zo stelde Wouters: “Het vraagt om reflectie op wat mensen echt willen, in hun werk, in hun leven. Het roept ook ethische vragen op: wat vinden we toelaatbaar, waar liggen verantwoordelijkheden, of hoe weegt privacy op tegen veiligheid?”

Gemeenschappelijke kennisagenda

De leerstoel van Wouters vormt de schakel tussen Fontys Hogescholen en Tranzo aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hiermee moet diepgaand en langlopend onderzoek, via promovendi, gekoppeld worden aan kort, op de snelle technologische ontwikkelingen inspelend, onderzoek van Fontys-studenten. Tranzo en Fontys willen zo komen tot een gemeenschappelijke kennisagenda. Door een structureel samenwerkingsverband worden de mogelijkheden uitgebreid, versterkt en duurzaam. De ambitie is te komen tot onderzoek met grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Over Eveline Wouters

Dr. Eveline J.M. Wouters (Eindhoven, 1958) is sinds 1 januari 2018 hoogleraar ‘Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg’. De bijzondere leerstoel is ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De leerstoel wordt gefinancierd door Fontys Paramedische Hogeschool, tevens de vestigende instantie. Verder is Wouters onder meer lid van de Raad van Toezicht BrabantZorg, lid van de Raad van Advies Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en lid van de PG-raad. Ook is zij lid van de Redactieraad van ICT&health.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen