Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek Nell: E-health in huisartsenpraktijken wérkt  

Nell heeft in drie huisartsenpraktijken onderzoek gedaan naar de inzet van eHealth. Het onderzoek werd gedaan bij de Westerdokters in Amsterdam, de Wouwsemarkt huisarts in Wouw en de Veendokters in Barger Compascuum. In die praktijken is eHealth inmiddels volledig geïntegreerd. Communicatie van de patiënt met de huisarts geschiedt daar voornamelijk via een webapplicatie. Het onderzoek van Nell werd gedaan met een subsidie van Zilveren Kruis.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Digitale toepassingen kunnen helpen om huisartsen, die landelijk steeds meer onder druk staan, te ontlasten. Zowel patiënten als zorgverleners zijn te spreken over de innovatieve werkwijze in de drie onderzochte praktijken die van 2020 tot en met 2021 zijn onderzocht. E-health wordt hier gebruikt om de organisatie te ondersteunen en te ontlasten. De toenemende druk op de huisartsenpraktijken ontstaat door groeiende zorgvraag en een afnemend aantal huisartsen in krimpgebieden en stedelijke gebieden. De onderzochte e-health aanpak werd ontwikkeld door Westerdokters in Amsterdam.

Webapplicatie spil in eHealth aanpak

In de onderzochte praktijken is e-health volledig geïntegreerd in de praktijkvoering, aldus te lezen op de website van Nell. De communicatie tussen patiënten en huisartsen verloopt vrijwel volledig via een webapplicatie. Met die online module kunnen patiënten zelf afspraken maken, een e-consult sturen, pijnmedicatie bestellen, chatten met de huisarts of hun medisch dossier inzien. Telefonische communicatie loopt via ‘terugbelafspraken’ waarbij de huisarts het eerste aanspreekpunt is. Zodoende kunnen vragen in veel gevallen direct worden afgehandeld. Fysieke consulten vinden alleen nog maar plaats na online of telefonisch contact met de huisarts. Een groot voordeel van die aanpak is dat er meer tijd is voor een patiënt zodra er daadwerkelijk een fysiek consult nodig is.  

Kwalitatief en kwantitatief

Het eerste deel van het onderzoek van Nell richtte zich op het zorggebruik en de kosten. Voor dit doel werden geanonimiseerde data van Zilverenkruis geanalyseerd van twee verschillende huisartsenpraktijken gebruikt. Het tweede deel van de studie richtte zich op het identificeren van de ervaringen en visies van patiënten en zorgverleners met betreffende e-health tools. Dit gebeurde door middel van enquêtes onder 659 patiënten. Tevens werden vijf patiëntenfocusgroepen gehoord en waren er tien diepte-interviews met zorgverleners uit de drie praktijken. De wetenschappelijke publicaties over deze studie worden voorjaar 2023 verwacht. 

E-health: toegankelijk, veilig en efficiënt

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten deze vorm van zorg toegankelijk, afdoende beschikbaar en veilig vonden. Die positieve aspecten kwamen ook al eerder naar voren bij andere onderzoeken, zoals onlangs bij het digitaliseren van de spoedzorg bij NEO.

De zorgverleners betrokken bij het onderzoek van Nell gaven zelfs aan dat de innovatieve werkwijze met e-health het werkplezier verhoogde en de werkdruk verlaagde. In de eerste zes maanden na implementatie werd wel een stijging van zorggebruik en zorgkosten gesignaleerd. Dit kan voor een belangrijk deel worden verklaard doordat één van de twee onderzochte praktijken (Veendokters) in te maken had met het inhalen van achterstallige zorg. Alles bij elkaar lijkt deze moderne aanpak de huisartsenzorg uiteindelijk efficiënter te maken. 

Aanbevelingen eHealth onderzoek

Op basis van het onderzoek zijn er aanbevelingen geformuleerd voor de verbetering van de werkwijze. Een belangrijke verbetering ontstaat bijvoorbeeld door het aantal betrokken zorgverleners per patiënt te verminderen. Ook zijn er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek, waarin het zorggebruik en de kosten in kaart worden gebracht over een langere periode in meer praktijken. Luisterend naar zorgverleners en patiënten lijkt deze werkwijze in ieder geval klaar voor verdere opschaling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen