Online module gezondheidsvaardigheden voor zorgprofessionals

Een kwart van de volwassen bevolking heeft te kampen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betreft niet alleen informatie die zij zelf moeten of willen opzoeken, maar ook het begrijpen van bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief van een ziekenhuis of informatie die ze in de spreekkamer van een arts te horen krijgen. Voor zorgprofessionals is daarom nu een online module over het bereiken, betrekken en vertegenwoordigen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gelanceerd.

De online module Gezondheidsvaardigheden ondersteunt zorgprofessionals bij het herkennen en helpen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De module is ontwikkeld binnen het programma Uitkomstgericht zorg. Daarin is aandacht voor toegankelijke communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De online module is vrij toegankelijk via deze link.

Als aanvulling op de online module wordt ook nog gewerkt aan een cursus ‘Communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’. Die verschijnt dit najaar in de cursusagenda van PGOsupport.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben vaak moeite met het vinden van (de juiste) informatie. Ook het begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie, zoals een uitnodigingsbrief van een ziekenhuis of de informatie die een arts hen in de spreekkamer verteld, is voor deze groep moeilijk.

Het zijn overigens niet alleen de zogenoemde laaggeletterden, laagopgeleiden en mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, die met beperkte gezondheidsvaardigheden kampen. Het komt ook voor bij bepaalde, ingrijpende, situaties. Denk bijvoorbeeld aan een slecht nieuws gesprek. Een patiënt die et slecht nieuws heeft gekregen, neemt informatie ook moeilijker op.

“Echt een grote groep mensen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Het zijn er veel meer dan je denkt. Het begint al bijvoorbeeld dat mensen de weg niet kunnen vinden in het ziekenhuis, of dat ze een uitnodigingsbrief niet begrijpen. Maar het gaat ook om het niet goed begrijpen van de uitleg van de arts in de spreekkamer. Hierdoor gebeuren ook veel medicatiefouten”, vertelt Josine van der Kraan, adviseur patiëntbelang bij de Patiëntenfederatie.

Meer dan voorlichting alleen

Josine is erg blij met de online module Gezondheidsvaardigheden. “‘We krijgen veel vragen over dit onderwerp. Patiëntenorganisaties willen graag álle mensen uit hun doelgroep bereiken, maar de kans is groot dat ze een groot deel nu niet bereiken. Hier is nog veel te doen. Organisaties weten niet altijd hoe ze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden dan wel kunnen bereiken en betrekken. Om ervoor te zorgen dat medewerkers en vrijwilligers zelf deze kennis krijgen, is de online module gemaakt, met filmpjes en praktische handvatten. Iedereen kan hier zelf mee aan de slag.”

De online module is ontwikkeld door Pharos, PGOsupport en Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Nederland, Hematon en de Parkinson Vereniging. De cursus die nu nog in de maak is, wordt eveneens ontwikkeld door PGOsupport, samen met een aantal kankerpatiëntenorganisaties.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Volg jij ons al?