Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Online ondersteuning voor dementieprogramma gelanceerd

Met de lancering van de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl is per 1 maart 2017 het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’, gestart, zo laat het Trimbos Instituut weten. Het doel van het programma is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning beter af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het online deel vormt een belangrijke component om de toegang tot de benodigde instrumenten voor zorgprofessionals te vereenvoudigen.

Ook zorgprofessionals willen graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben maar komen daar door de hoge werkdruk en de beperkte middelen niet altijd voldoende aan toe. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken. Op de website kunnen professionals informatie over het programma vinden. Verder kunnen samenwerkingsverbanden ondersteuning aanvragen om verbeteringen door te voeren in de praktijk.

De website wordt tussentijds aangevuld met tools, tips, methodieken, achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden en andere hulpmiddelen om persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden. Professionals die zelf goede voorbeelden hebben worden uitgenodigd om deze te delen.

Sterke groei aantal dementiegevallen

 Integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning is volgens het Trimbos Instituut hard nodig, want het aantal mensen met dementie stijgt met zo’n 10.000 per jaar. Ongeveer 70 procent woont thuis, de meesten willen dit graag zo lang mogelijk blijven doen.  Dat stelt de dementiezorg voor grote uitdagingen.

Om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben, moeten volgens het instituut oplossingen gezocht worden in de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg, persoonsgericht en integraal. Zo’n aanpak omvat veel elementen, zoals vroeg-signalering en diagnostiek, casemanagement en samenwerken met (en ondersteunen van) mantelzorgers. En adequate doorverwijzing en afstemming in de zorgketen. 

‘Daarvoor moeten we de zorg en ondersteuning beter én innovatiever vormgeven zodat het aansluit bij de persoon met dementie, bij zijn naasten én bij het dagelijks werk van de zorgprofessional,’ aldus het Trimbos. Online ondersteuning vormt hierbij dus een belangrijk element.

Het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is opgezet rond samenwerkende professionals van uiteenlopende disciplines die daaraan willen werken. Het programma is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie. Het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen