Online platform voor multiproblematiek gelanceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut en Movisie gaan samenwerken op het gebied van multiproblematiek. Daarvoor stellen zij sinds kort hun ervaringen, kennis en werkwijzen op het gebied van de hulpverlening voor meervoudige en complexe problemen gezamenlijk beschikbaar op de website Platform Multiproblematiek.

De praktijk leert dat gezinnen die kampen met meervoudige en complexe problemen worstelen met vragen op verschillende leefgebieden. De professionals die gezinnen en individuen met multiproblematiek moeten bijstaan moeten domein overstijgend samenwerken en de hulpverlening, samen met het gezin, op elkaar moeten afstemmen.

Kennis, ervaring en werkwijzen delen

Op het Platform Multiproblematiek worden praktische kennis, ervaringen en de werkwijzen omtrent de aanpak van multiproblematiek van de deelnemende instituten gedeeld en beschikbaar gesteld. De website is mede tot stand gekomen met subsidie van het ministerie voor Justitie en Veiligheid.

“Met dit platform inspireren we professionals om breder samen te werken en betere, effectievere hulp te bieden aan mensen met complexe en meervoudige problemen die zij op meerdere leefgebieden ervaren. Dit doen we door uitwisseling te stimuleren, door te verbeteren en te vernieuwen met als doel de gezamenlijke aanpak op multiproblematiek steeds verder door te ontwikkelen”, aldus de vier samenwerkende kennisinstituten.

Zorgverleners en andere professionals multiproblematiek aanpakken of behandelen, moeten een goed beeld kunnen vormen van de mogelijke oplossingen die beschikbaar zijn. De problemen en vragen van mensen met multiproblematiek verspreiden zich over verschillende domeinen; sociaal, veiligheid, zorg, onderwijs etc. Daarom is het van belang dat de verschillende zorgverleners en andere professionals de hulpverlening op elkaar afstemmen.

Integrale oplossing multiproblematiek

Op het Platform Multiproblematiek kunnen deze professionals de ervaringen van andere hulpverleners die dezelfde personen bijstaan, nalezen. Bij de aanpak van meervoudige en complexe problemen is dit een cruciale sleutel om te komen tot integrale oplossingen die werken. Een wijkagent bekijkt de multiproblematiek binnen een bepaald gezin immers vanuit een ander oogpunt dan, bijvoorbeeld, een interventiespecialist.

Behalve de ervaringen van professionals staan op het platform ook ervaringen van gezinnen en individuen waar professionals van kunnen leren. Daarnaast is er aandacht voor diverse andere onderwerpen zoals samenwerken in het netwerk, beleid en regels, en veiligheid en overlast. Ook voor deze thema’s zijn op de website relevante en interessante werkwijzen, verzameld door de vier kennisinstituten, te vinden.

In de (nabije) toekomst hebben de initiatiefnemers plannen voor het organiseren van bijeenkomsten waar professionals hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en verrijken. De website van het platform zal steeds weer aangevuld met nieuwe inzichten en ervaringen van professionals en gezinnen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?