Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Online routekaart gidst medisch-specialisten door beslisbomen

Een online routekaart moet medisch specialisten gaan helpen om de best passende behandeling te kiezen voor prostaatkankerpatiënten. Deze routekaart is beschikbaar als beslisondersteuning op www.Oncoguide.nl en kwam tot stand door de richtlijn prostaatkanker uit te tekenen in zogeheten beslisbomen.

Op 19 oktober neemt de initiatiefnemer van de routekaart langs beslisbomen – prof. dr. Theo de Reijke – afscheid als uroloog bij Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij benadrukt in zijn afscheidscollege dat de toenemende behandelmogelijkheden voor prostaatkanker leiden tot maatwerk en dat ongewenste variatie van zorg verminderd moet worden.

De Reijke zegt over het tot stand komen van de routekaart: “Uit het Signaleringsrapport van KWF blijkt dat de kwaliteit van zorg voor patiënten met prostaatkanker verschilt binnen Nederland. De eerste ingeving is dan dat medisch specialisten altijd de richtlijn moeten volgen, maar richtlijnen zijn niet direct praktisch toepasbaar. Bij steeds meer patiënten is maatwerk nodig en dat is lastig uit een richtlijn van honderden pagina’s te halen.”

Behandeladvies snel te checken

Met de beslisondersteuning Oncoguide is volgens De Reijke het behandeladvies voor een patiënt wel snel te checken. Daarnaast wordt hard gewerkt aan optimale samenwerking in de regio om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. “Want met het vele maatwerk kan één ziekenhuis niet meer voor elke patiënt de beste zorg leveren. We zullen meer gebruik moeten maken van elkaars expertise.”

De richtlijn prostaatkanker is de leidraad voor medisch specialisten voor de beste behandeling voor patiënten met prostaatkanker. Een expertgroep (bestaande uit alle disciplines betrokken bij de behandeling van prostaatkanker) heeft de richtlijn met hulp van Integraal Kankercentrum Nederland omgezet in beslisbomen. De Reijke is voorzitter van de richtlijncommissie namens de Nederlandse Vereniging voor Urologie en heeft leiding gegeven aan de expertgroep.

Voor patiënten met een ‘laag-risico’ prostaatkanker ligt de focus op het maken van de juiste behandelkeuze voor de individuele patiënt en het voorkomen van overbehandeling, aldus De Reijke. Bij patiënten met uitgezaaide kanker gaat het om verschillende behandelmogelijkheden op maat, die elk voor een specifieke groep de overleving kunnen verbeteren. “Door deze toename aan behandelmogelijkheden worden richtlijnen steeds complexer en omvangrijker. Met beslisbomen zijn de behandelkeuzes sneller te overzien.”

Beslisbomen leiden tot behandeladvies

Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren in Oncoguide leiden beslisbomen de medisch specialist stap voor stap naar een behandeladvies. Het uiteindelijke behandeladvies wordt gewogen in een multidisciplinair overleg (MDO) met alle betrokken specialisten waaronder een uroloog, patholoog, radiotherapeut en medisch-oncoloog. “Het MDO kan natuurlijk ook tot een afwijkend advies komen”, zegt De Reijke. “Dan kan de specialist de reden daarvan invoeren in Oncoguide. Met die feedback kunnen we de richtlijn en de bijbehorende beslisbomen weer verder verbeteren.”

De beslisbomen in Oncoguide zijn door de medische terminologie niet eenvoudig te lezen voor patiënten. De Reijke: “In het overleg met de patiënt, waarbij de medisch specialist het MDO behandeladvies voorstelt, kan hij/zij Oncoguide laten zien, aangevuld met toegankelijke informatie in brochures of op kanker.nl. Een vertaalslag naar toegankelijke weergaves voor patiënten is een wens voor de toekomst. Daarnaast is ook een wens dat de studies die in Nederland lopen, gekoppeld worden aan de diverse ziektestadia, zodat er meer patiënten uitgenodigd kunnen worden dan tot nu toe gebeurt.”

Afgelopen augustus bleek uit onderzoek dat online informatievoorziening patiënten met prostaatkanker helpt bij het komen tot een behandelbesluit. Het doel van de studie was een evaluatie te maken van het besluitvormingsproces bij de behandeling van patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker door een vergelijking te maken tussen een online besluitvormingshulp en standaard advisering.

Automatische koppeling met EPD in de maak

In de huidige versie van Oncoguide moeten patiënt- en ziektekenmerken nog handmatig ingevoerd worden. Er wordt gewerkt aan geautomatiseerde koppelingen met EPD’s, zodat het overtikken van gegevens niet meer nodig is. Dat kan middels eenduidige terminologie die is vastgesteld in de informatiestandaard prostaatkanker. Deze is afgestemd op internationale terminologieën en classificaties en opgesteld samen met zorgprofessionals.

De Reijke: “Zo is bijvoorbeeld precies afgesproken hoe het stadium van de tumor wordt vastgelegd. Daarover kunnen dus geen misverstanden meer zijn tussen specialisten of tussen ziekenhuizen. Hiermee wordt het ook eenvoudiger voor ziekenhuizen om gegevens uit te wisselen als meerdere ziekenhuizen samenwerken bij de behandeling. Dat is belangrijk, zodat patiënten overal in Nederland kunnen rekenen op dezelfde hoge kwaliteit van zorg.”

De digitale beslisondersteuning is een weergave van de richtlijn en is te vinden op www.oncoguide.nl. Deze routekaarten in Oncoguide waren eerder al beschikbaar voor borstkanker en darmkanker.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen