De toolkit suïcidepreventie is uitgebreid met het narratief interview, een tool die helpt bij het leren begrijpen van suïcidaal gedrag.

Online toolkit suïcidepreventie uitgebreid

In samenwerking met een aantal experts heeft 113 Zeldmoordpreventie de online toolkit voor ggz-professionals uitgebreid met het narratief interview. De interactieve digitale Toolkit Suïcidepreventie biedt deze zorgprofessionals ondersteuning bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. Daarnaast kan de toolkit ggz-zorgverleners ook veel tijd besparen omdat ze geen richtlijn van 100 pagina’s meer hoeven door te nemen.

Narratief interview

Het herkennen van suïcidaal gedrag is een uitdaging omdat dit gedrag niet alleen complex, maar ook bij iedereen anders is. Door het narratief interview toe te voegen aan de Toolkit Suïcidepreventie hebben ggz-professionals een extra middel om samen met cliënten de processen in kaart te brengen die bijdragen aan suïcidaal gedrag.

De toolkit is onlangs dus uitgebreid met het narratief interview. Dit is een diagnostisch instrument dat helpt bij het leren begrijpen van suïcidaal gedrag. Tijdens zo’n interview wordt door de hulpverlener en cliënt ingezoomd loop een piekmoment dat de cliënt beleefd heeft. Dat is een moment waarop de cliënt, volgens zijn of haar eigen beleving, het dichtst bij zelfdoding was.

Met het interview onderzoeken de cliënt en hulpverlener de factoren die bijgedragen hebben aan dat piekmoment voor het suïcidale gedrag. Het narratief interview moet leiden tot een casusconceptualisatie met aanknopingspunten voor het veiligheidsplan en het behandelplan.

Toolkit Suïcidepreventie

Om ggz-professionals praktisch te ondersteunen bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcidaliteit heeft 113 zelfmoordpreventie samen met experts de Toolkit Suïcidepreventie ontwikkeld. In de toolkit zijn alle aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (MDR) opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat de toolkit up to date blijft wordt hij regelmatig door een panel van deskundigen op het gebied van suïcidepreventie geactualiseerd. Zo kunnen belangrijke (nieuwe) wetenschappelijke ontwikkelingen in de praktijk gebracht worden. In onderstaande video laat 113 Zelfmoordpreventie het belang van de toolkit zien.

Het belang van de Toolkit Suïcidepreventie

Succesvolle pilots

De Toolkit Suïcidepreventie is de afgelopen tijd met succes, in pilots, ingezet bij GGZ Rivierduinen, GGzE, en GGZ Oost Brabant. 113 Zelfmoordpreventie wil de komende periode meer instellingen kennis laten maken met de Toolkit, uiteraard met als belangrijkste doelstelling het aantal suïcides in de ggz terug te dringen.

In 2022 ontwikkelde 113 Zelfmoordpreventie, samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ook een e-learning waarmee huisartsen en praktijkmedewerkers onder andere kunnen leren wanhoop en suïcidaliteit te herkennen, bespreekbaar te maken en tijdig door te verwijzen naar de juiste hulp.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?