Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Opschalen e-health vergt vertrouwen

De gemeente Den Haag wil een actieve bijdrage leveren aan het implementeren en opschalen van e-health toepassingen. Er zijn enorm veel e-health apps beschikbaar maar de werking ervan is vaak onbewezen. Het gebruik is nog beperkt. Den Haag wil een klimaat van vertrouwen realiseren waarin gebruikers en leveranciers van e-health toepassingen samenwerken aan productontwikkeling, – validatie en -implementatie. Zo moet onder meer de vergrijzing van de bevolking opgevangen worden.

Binnen het programma iZi Gezond Lang Thuis werkt de gemeente bijvoorbeeld al nauw samen met partners én bewoners aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die ouderen kunnen helpen bij het behoud van kwaliteit van leven en zelfstandigheid. De afgelopen twee jaar zijn samen met ouderen en leveranciers verschillende (technologische) oplossingen getest en geëvalueerd voor het opschalen van e-health. Voorbeelden zijn hulpmiddelen zoals een digitale deurspion, seniorentablet, persoonlijke alarmering en sociale- en huishoudelijke robots.

Het doel was om inzicht te krijgen in welke oplossingen in de smaak vallen bij ouderen en kansrijk zijn voor toepassing op grotere schaal. De variëteit van behoeften (vraag om maatwerk) en de snelheid van e-health innovatie is echter hoog en als gemeente alleen moeilijk bij te houden. De gemeente zoekt daarom actief naar manieren om het proces van validatie tot implementatie en opschaling te stimuleren en te versnellen. Daarbij wordt onder meer gewezen op initiatieven zoals het in maart gelanceerde NeLL.

Verbinding, vertrouwen nodig voor opschalen e-health

Gerben Hagenaars, directeur Zorg, Maatschappelijke coöperatie en ondersteuning, gemeente Den Haag, zegt hierover: “Voor succesvolle opschaling van e-health oplossingen is verbinding en vertrouwen nodig tussen alle partijen in de keten. Digitale zorg komt pas echt tot bloei als we in staat zijn om constructief samen te werken en bereid zijn onze kennis en gegevens met elkaar te delen.”

Gemeente Den Haag draagt hier op verschillende manieren aan bij, zo schrijft Ramon Luijten in een artikel in ICT&health 2, 2018. ‘We bevorderen het ontstaan van een aantrekkelijk innovatieklimaat waarin samenwerking, vertrouwen en het actief uitwisselen van contacten, kennis en data gestalte krijgt. Dit doen we door ons netwerk van partners aan elkaar te verbinden en door inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van e-health innovaties.

Meer living labs, evenementen

Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het aantal living labs in de regio en worden evenementen zoals de recent gehouden  Weekconnect/Connectathon (april 2018) en het ICT&health World Confence  (22 juni) – als platform voor kennisdeling en samenwerking – naar Den Haag gehaald. Vorig jaar was Den Haag al gaststad van een mondiale conferentie over seniorvriendelijke steden.

Meer weten over  zinnige zorginnovaties en de implementatie? Op 22 juni krijgen honderden zorgprofessionals tijdens de ICT&health World Conference inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden op het snijvlak van zorginnovatie en de implementatie. Wilt u ook aanwezig zijn? Stel dan hier uw ticket veilig! Want ook dit keer geldt, vol is echt vol.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen