Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Overheid: betrouwbaarder DigiD stimuleert ontwikkeling PGO

Overheidsdienstverlening moet altijd digitaal toegankelijk zijn maar ook betrouwbaar. Het gebruik van DigiD krijgt daarom uitbreiding met hogere niveaus van betrouwbaarheid: DigiD Substantieel en DigiD Hoog. Deze inlogmethoden moeten nieuwe vormen van elektronische dienstverlening mogelijk maken zoals de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. Dat stelt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Knops moeten de twee meer betrouwbare inlogmethoden ook gebruikt kunnen worden via NFC-technologie in smartphones en tablets, waarbij een document zoals een paspoort gebruikt kant worden om voor DigiD Hoog te fungeren als authenticatie. Dat kan momenteel alleen bij Android-toestellen. De staatssecretaris vindt het wenselijk dat dit ook via Apple mogelijk wordt. Momenteel wordt er gewerkt aan oplossingen voor niet-Android toestellen.

‘Apple heeft de benodigde functionaliteit binnen de NFC voor deze toepassing niet toereikend opengezet. Ik acht het van wezenlijk belang dat alle gebruikers van gangbare mobiele apparaten
de mogelijkheid tot het gebruik van de meer betrouwbare inlogmiddelen krijgen. Daarom is het zeer wenselijk dat Apple afdoende toegang verleent tot de NFC-functie op zijn toestellen.’ In de VS biedt Apple via de nieuwere versie van besturingssysteem iOS al wel toegang tot patiëntendossiers.

Digitaal toegang via DigiD

Nagenoeg alle dienstverleners in het zogenoemde BSN-domein verlenen inmiddels digitaal toegang tot hun dienstverlening door middel van DigiD, aldus Knops in een update over het eID-programma van de overheid. Veelal is alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist, maar een aantal dienstverleners vereist twee-factorauthenticatie (door middel van SMS of de DigiD App).

Voor veel elektronische dienstverlening zijn echter inlogmethoden met een hoger niveau van betrouwbaarheid gewenst – zoals wanneer het gaat om privacygevoelige medische gegevens in een patiëntenportaal of bij een zorgverzekeraar. Het programma eID heeft daarvoor ‘DigiD
Substantieel’ en ‘DigiD Hoog’ ontwikkeld. Kernwaarden hierbij zijn veiligheid van inloggen, voldoende waarborgen voor de privacy en het borgen van gebruiksgemak.

Ontwikkeling PGO’s door hogere betrouwbaarheid

‘Inlogmethoden met hogere betrouwbaarheidsniveaus maken tegelijkertijd nieuwe vormen van elektronische dienstverlening mogelijk (innovatie), zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen.’ Recent werd al bekend dat er subsidies komen voor PGO’s die aansluiting zoeken bij het afsprakenstelsel MedMij, gericht op betere digitale gegevensuitwisseling tussen patiëntendossiers en PGO’s.

Knops stelt met zijn eID-plannen voor betrouwbaarder inlogmethoden aan te sluiten bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, die de strategische doorvertaling van de ambities uit het Regeerakkoord bevat en bij de agenda digitale overheid NLDIGIbeter, die onder meer verbeterde digitale toegankelijkheid van overheidsdiensten nastreeft.

Over NL Digibeter

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. Dat liet de bewindsman afgelopen vrijdag weten aan de Tweede Kamer. Er komt onder meer budget voor publiek-private initiatieven om contact tussen burgers, bedrijven en overheden te verbeteren.

Door te experimenteren en innoveren moet de dienstverlening aan burgers en ondernemers worden verbeterd. Partijen zoals het bedrijfsleven en studenten worden betrokken om op een innovatieve manier maatschappelijke problemen op te lossen. Hiervoor stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een innovatiebudget beschikbaar. Kleine marktpartijen krijgen ook de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten. Verder wordt er een MijnOverheid voor Ondernemers gelanceerd.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen