Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Patiëntenfederatie: ga voor betaalbare en toegankelijke zorg

Stapeling van zorgkosten is voor veel individuele patiënten een groot probleem. Vooral mensen die gelijktijdig zorg, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben, krijgen te maken met soms opvallend hoge zorgkosten. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Patiëntenfederatie Nederland aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het afschaffen van eigen bijdrages zou volgens de federatie een goede stap zijn om de financiële druk bij kwetsbare patiënten te beperken. Het vereenvoudigen van het woud van regels zou daarnaast de toegankelijkheid van de zorg goed doen. Ook digitalisering speelt hier een rol.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Patiëntenfederatie Nederland heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten. Volgens de federatie heeft het vorige kabinet al veel gedaan om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Toch zijn er nog steeds patiënten die te maken hebben met zeer hoge zorgkosten. Het gaat vooral om de groep die gelijktijdig zorg, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben. Door diverse regelingen en eigen bijdrages lopen bij hen de kosten toch nog te veel op.

Oog voor betaalbare zorg

De Patiëntenfederatie zegt in de brief aan de Tweede Kamer dat ze blij is dat het kabinet oog heeft voor stapeling van eigen bijdragen en deze ook wil monitoren en tegengaan. In het schrijven vraagt de Patiëntenfederatie ook aandacht voor het (te hoge) eigen risico in de zorg en voor preventie als onderdeel van goede zorg. “Gerichte inzet op preventie en leefstijl kan het verschil maken in de kwaliteit van leven, medicatiegebruik of participatie. En kan helpen het beroep op de zorg en de daarmee gepaard gaande kosten terug te dringen. Goede – digitale – gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en domein-overstijgende samenwerking zijn daarbij van belang”, aldus de brief.

Vereenvoudiging regels

De patiëntenfederatie pleit al langer voor een duurzame aanpak om de stapeling van zorgkosten en meerkosten te verminderen. Tevens wil men graag een vereenvoudiging van het grote woud aan regelingen. De federatie zegt in de brief benieuwd te zijn naar de uitwerking van de kabinetsplannen voor een slimmer en betaalbaarder eigen risico en vindt dat de eigen bijdrage moet worden afgeschaft. Zo neemt de kans op stapeling van zorgkosten af, worden keuzes vereenvoudigd en is er meer solidariteit tussen gezonde mensen en patiënten.

Digitale hulpmiddelen om zorgkosten te dempen

Ook als het kabinet stapeling van zorgkosten voor individuele patiënten kan beperken zoals de Patiëntenfederatie graag wil, blijven de macrokosten van de zorg de komende tijd stijgen. Dit gebeurt in lijn met de alsmaar toenemende vergrijzing en daarmee gepaard gaande toename van chronische aandoeningen.

Het aantal 80-plussers neemt tot 2025 bijvoorbeeld toe met meer dan 25 procent; het aantal 65-plussers met meer dan 20 procent. Naast de vergrijzing zijn er andere factoren die bijdragen aan de groeiende zorgkosten, zoals nieuwe medicijnen, dure behandelingen en kostbare geavanceerde apparatuur. Ook voor de mensen thuis stijgen de kosten. Digitale hulpmiddelen kunnen waarschijnlijk helpen om de macrozorgkosten naar beneden te brengen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen