Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Patiëntenfederatie: uitwisseling gegevens acute zorg moet beter

Gebrekkige gegevensuitwisseling in spoedzorg brengt patiënten onnodig in gevaar. Politiek en overheid moeten er voor zorgen dat medische gegevens in spoedsituaties overal in Nederland beschikbaar zijn. Nu is onder meer een gebrek aan regie nog een belangrijke belemmering. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat vandaag, 3 oktober, over spoedzorg.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat zorgverleners in samenwerking met elkaar en in gesprek met patiënten goede en passende acute of spoedzorg moeten leveren in de hele keten. Iedere patiënt, die dat wil, moet erop kunnen rekenen dat zorgverleners in noodsituaties beschikken over zijn/haar actuele gezondheidsgegevens, aldus de brief. Die kaart twee hoofdpunten aan:

  1. Bevorder implementatie en opschaling van zorgcoördinatie in de spoedzorgketen.
  2. Geef prioriteit aan gegevensuitwisseling in de acute zorgketen.

Opschalen regionale pilots

Voor wat betreft het eerste punt stelt de federatie dat zorgverleners in samenwerking met elkaar en in gesprek met patiënten goede en passende (spoed-)zorg moeten leveren in de hele keten. In regionale pilots wordt er al gewerkt aan zogeheten zorgcoördinatie. Zo wordt acute zorg op regionale schaal door zorgaanbieders 24/7 gezamenlijk georganiseerd en gecoördineerd.

Patiëntenfederatie Nederland wil dat dergelijke goede zorgvoorbeelden snel uitgerold worden naar heel Nederland. Pas dan kunnen patiënten altijd snel bij de juiste schakel in de spoedzorgketen terechtkomen en de ‘juiste zorg op de juiste plek’ en op het juiste moment krijgen.

Meer haast met digitale uitwisseling

Ook moet er meer haast gemaakt worden met de standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling. Iedere patiënt, die dat wil, moet er op kunnen rekenen dat zorgverleners in noodsituaties beschikken over zijn/haar actuele gezondheidsgegevens. Veel te vaak moeten patiënten echter met spoed behandeld worden zonder dat hun relevante medische gegevens beschikbaar zijn. Dat kan fouten en misverstanden opleveren en vormt een bedreiging voor de patiëntveiligheid.

Voor wat betreft het tweede punt stelt de Patiëntenfederatie in de brief dat gegevensuitwisseling in de acute zorgketen (huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp – patiënt) nog allesbehalve op orde is. Veel te vaak moeten patiënten met spoed behandeld worden zonder dat hun relevante medische gegevens beschikbaar zijn. De federatie wijst om dit te onderstrepen op de recente peiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) waarin 80 procent van de medisch specialisten aangeeft dat gebrekkige uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen ten koste gaat van de patiëntveiligheid.

Prioriteit acute zorg

In het overkoepelende Informatieberaad Zorg – waar ook de federatie aan deelneemt – is gegevensuitwisseling in vier zorgprocessen geprioriteerd waarvoor sector-overstijgende programma’s lopen:

1) uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ).
2) beelduitwisseling.
3) Medicatieproces.
4) Verpleegkundige.

Patiëntenfederatie Nederland vindt het van groot belang dat gegevensuitwisseling in de
acute zorgketen ook tot prioriteit benoemd wordt. De benodigde richtlijn en informatiestandaard voor gegevensuitwisseling in spoedsituaties zijn al ontwikkeld. In landelijke implementatie zijn er al langer belemmeringen die met prioriteit opgelost moeten worden, meent de federatie:

  • Veel patiënten hebben vooraf bij de huisarts geen toestemming gegeven voor uitwisseling van hun gegevens spoedsituaties op de HAP, SEH of in de ambulance. Hun gegevens kunnen bij spoed niet opgevraagd worden. Veel patiënten weten dat niet of hun huisarts heeft het hen niet gevraagd.
  • Technisch kan het, maar het gebeurt niet door gebrek aan regie: het initiatief voor
    samenwerking in gegevensuitwisseling bij spoed wordt overgelaten aan de vrijblijvendheid van de betrokken zorgaanbieders om het in hun regio te regelen.
  • Alleen binnen de regio waar de patiënt woont kunnen zorgverleners beschikken over de gegevens. Terwijl werk, familiebezoek of recreatie vaak ook in andere regio’s plaatsvindt. Voor patiënten, die dat willen moeten, uitwisseling ook over regiogrenzen mogelijk zijn. Zorg allereerst dat minimaal medicatiegegevens en gegevens benodigd voor waarneming van huisartsen beschikbaar zijn.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen