Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Patiëntgegevens vanuit ambulance rechtstreeks naar EPD

Waneer een patiënt met een ambulance onderweg is naar de spoedeisende hulp, is het van belang dat de artsen op de SEH zo goed, en vroeg, mogelijk op de hoogte zijn van de status van de patiënt. Elke seconde telt immers. In het Spaarne Gasthuis wordt daarvoor sinds kort gebruik gemaakt van een koppeling tussen het ambulancesysteem en het elektronisch patiëntendossier. Alle relevante patiëntinformatie wordt zo tijdens de ambulancerit al naar de spoedzorgverleners gestuurd.

De betreffende medische informatie en relevante patiëntgegevens zijn niet alleen voorbehouden aan de artsen van de spoedeisende hulp, maar wordt direct ook opgeslagen in het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat kan vooralsnog alleen bij patiënten die al bij het ziekenhuis bekend zijn. In alle andere gevallen zal de zorgmedewerker eerst een nieuw elektronisch dossier moeten aanmaken om de informatie van de ambulancerit te kunnen koppelen.

Patiëntgegevens eerder bij SEH-artsen

Het nieuwe systeem vervangt de oude analoge procedure. Daarbij werd door de ambulanceverpleegkundige een print van de ritinformatie gemaakt. Tijdens de overdracht van de patiënt in het ziekenhuis werd die print vervolgens aan de artsen op de SEH overhandigd. In bepaalde gevallen was er wel al (telefonisch) contact geweest met de SEH vanuit de ambulance, maar meestal was de informatie waarover artsen konden beschikken voordat de patiënt arriveerde niet voldoende om al veel voorbereidingen te treffen. Met het nieuwe systeem eeft de zorgverlener deze informatie al voordat de patiënt binnenkomt.

Voor de digitale gegevensuitwisseling moet informatie vanuit de verschillende regionale ambulancevoorzieningen (RAV) moest via de Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LSDV) bij de juiste patiënt in het elektronisch patiëntendossier ingelezen worden. Om dit te kunnen realiseren hebben diverse partijen samengewerkt, waaronder het UMC Groningen, de ambulancevoorzieningen GGD Kennemerland en Witte Kruis en leveranciers Epic en Enovation.

Ervaringen uit Groningen

De reden dat het UMC Groningen meewerkte aan de digitale koppeling tussen SEH en ambulancediensten heeft alles te maken met het feit dat het UMCG dezelfde oplossing al een tijdje gebuikt. De ervaringen die daar al werden opgedaan zijn gedeeld met het Spaarne Gasthuis.

De digitale gegevensuitwisseling die het Spaarne Gasthuis nu in gebruik genomen is ook vergelijkbaar met oplossing die het Martini Ziekenhuis in Groningen drie jaar geleden introduceerde. Daar konden zorgverleners op de spoedeisende hulp op een scherm live zien wat de status en verwachte aankomsttijd van een patiënt was die in een ambulance met spoed op weg naar het ziekenhuis vervoerd werd. Die status werd bovendien real time bijgehouden en aangepast wanneer daar vanuit de ambulance aanleiding voor was.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen