Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Philips helpt wereld van radiologie volgende stap maken

Philips is in 2016 een puur op gezondheid gerichte onderneming geworden. Het gaat het concern om het hele ecosysteem van healthcare, van de apparaten tot en met de diensten voor patiënten. De focus ligt bij Philips op drie gebieden: diagnose en behandeling, connected care en personal health. Op het eerste gebied heeft het concern drie platforms geïntroduceerd, die de wereld van de radiologie een volgende stap moeten laten maken in het verbeteren van diagnostiek, maar ook de eigen werkprocessen.

Philips toonde op de vakbeurs RSNA 2016 (Radiological Society of America), innovaties op het gebied van onder meer kunstmatige intelligentie, betere beeldherkenning en managementtools voor radiologieafdelingen. Rob Cascella, CEO Philips Imaging Businesses en Jeroen Tas, CEO Connected Care and Health Informatics, gingen tijdens een persbriefing verder in op de gezondheidstrends zoals Philips die ziet en waar Illumeo, PerformanceBridge en IntelliSpace een rol in spelen.

De drie oplossingen

1) De healthtech-leverancier combineert naar eigen zeggen als eerste adaptieve intelligentie met radiologie binnen het Illumeo-platform; dit moet de manier waarop radiologen patiënteninformatie zien, zoeken en delen naar een hoger plan brengen. De software combineert functies voor contextbewustzijn met geavanceerde gegevensanalysefuncties om het werk van de radioloog aan te vullen. Adaptieve intelligentie is een opkomend concept waarin domeinspecifieke modellen en kennis (zoals bij radiologie) en kunstmatige intelligentie worden gecombineerd om te komen tot een adaptieve en contextspecifieke ervaring, waarbij met de gebruiker wordt meegedacht en zijn/haar werk wordt aangevuld.

2) Verder kwam Philips met PerformanceBridge, een pakket software en services gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering door radiologieafdelingen te ondersteunen om de productiviteit te verhogen, de patiëntervaring te verbeteren en betere uitkomsten te bereiken in de zorg. Gehost door de Philips HealthSuite, moet PerformanceBridge radiologieafdelingen ondersteunen in het prioriteren van verbeteringen in het beheer van activa, in het nuttiger inzetten van apparatuur en het gebruik ervan, in de samenwerking, in compliance en in praktijkmanagement.

3) Een derde introductie was die van de IntelliSpace Universal Data Manager, een schaalbare, veilige, interoperabele oplossing voor gegevensbeheer die zorginstellingen moet ondersteunen bij het organiseren van omvangrijke gegevensreeksen – vaak miljoenen beelden en andere gegevens vanuit verschillende bronnen – en bij het snel beschikbaar maken daarvan op het hele bedrijfsnetwerk. De IntelliSpace Universal Data Manager is een aanvulling op het Philips IntelliSpace-portfolio met zorginformatica, waaronder de IntelliSpace PACS-applicaties voor radiologiewerkstroombeheer en IntelliSpace Portal, het geavanceerde visualisatie- en kwantificeringsplatform.
Zie voor meer informatie over de drie oplossingen.

Diagnoses en behandeling ligt aan de basis van personal medicine: een op specifieke patiënten afgestemde behandeling en nazorg, evenals het bieden van opties voor een meer gezonde levensstijl, zo gaf Rob Cascella de aftrap. “We zijn er, als Philips en als sector nog lang niet. Maar met de drie introducties van Philips zetten we naar ons idee belangrijke stappen.”

Zo kan imaging behalve voor diagnoses ook gebruikt worden voor minder invasieve operatiemethoden, met minder trauma voor patienten, minder weefselsterfte en sneller herstel. “Natuurlijk is het belangrijk om meer aandacht te hebben voor preventie, maar er zullen altijd operaties en behandelingen blijven plaatvinden. Dan is het goed om met nieuwe radiologietoepassingen tot een first time right diagnose te komen. Daarmee verminder je het aantal onnodige onderzoeken en behandelingen, wat goed is voor de kosten in de zorg, de druk verminderd op specialisten en verzorgers, en beter is voor patienten. De hele keten profiteert er van.”

Philips levert volgens Cascella de tools om tot betere, snellere en correcte diagnoses te komen. “Wij verkopen niet zozeer MRI- of CT-scanners, maar de instrumenten om de gegevens en beelden die hier uit voort komen beter en sneller te interpreteren en zo ziekten beter te behandelen. Daarmee begeven we ons steeds verder richting de softwarelaag, waarmee veel meer uit bestaande en nieuwe hardware gehaald kan worden, of waarmee een MRI- of CT-scan geen drie kwartier meer hoeft te duren, maar 5 minuten.”

Naarmate Philips zich omhoog beweegt in de voedselketen, kan het concern ook verder gaan dan het ondersteunen van de klinisch specialisten, door bijvoorbeeld de processen van radiologieafdelingen te verbeteren. PerformanceBridge moet de efficiency van afdelingen, het operationele element ondersteunen, stelt Cascella. “Ook zo komen we dichterbij het streven van precision medicine en precision health.”

Gepersonaliseerde cure en care een must

Miljarden mensen wereldwijd leiden aan cardiovasculaire ziekten, aan diabetes of COP-gerelateerde aandoeningen. Om hen te helpen of om verdere aanwas te beperken, is gepersonaliseerde cure en care een must, meent Jeroen Tas, CEO Connected Care and Health Informatics bij Philips.

“Het is een zoektocht naar diepe, relevante en kwantificeerbare informatie per patiënt. Enkele jaren geleden hebben wij een basis gelegd voor het hele healthcare spectrum, met de Philips HealthSuite. Dit platform integreert hard- en software, maar ook medische devices zoals medicijndispensers en toepassingen. Van CT-scanners tot wearables en de informatie die zij per persoon registeren. We noemen dit ecosysteem het Internet of Medicine.”

Het doel is om medische en contextuele informatie per patient bij elkaar te brengen, zodat voor een specialist bijvoorbeeld ook duidelijk is dan een bepaalde hartslag of bloeddruk niet voor elke patiënt hetzelfde betekent. Door generieke informatie over ziekten en behandelingen te integreren met medische en contextuele informatie per patiënt, komt personalised medicine dichterbij.

GB’s data per patiënt

Tas: “Zo is de IntelliSpace Universal data manager bedoeld voor het beheer van de massale hoeveelheden beelden die uit allerlei bronnen afkomstig zijn. Het gaat tegenwoordig met data en beelden uit eerdere studies vaak al om GB’s per patient. Dat alles bij elkaar brengen in enkele seconden, afgestemd op de individuele gebruiker, is een stap vooruit.”

IntelliSpace is vooral gericht op de neurologie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om al jaren voorafgaand aan het naar buiten komen van externe symptomen aanwijzingen te herkennen bij iemand die bijvoorbeeld duiden op verdergaande atrofie van de hersens dan zou moeten voor iemands leeftijd of gezondheidstoestand. We doen dit ook al voor gebieden zoals oncologie, hartziekten en genomics. Een volgende stap is om dit te gaan gebruiken voor behandelplannen van patiënten, inclusief betere methoden om gezond te leven.

Interpretatie via adaptieve intelligentie

Waar IntelliSpace beheert, daar interpreteert Illumeo. Het is in essentie de (adaptieve intelligentie die alle relevante informatie uit bloedtesten, genomics, pathologische studies  et cetera bij elkaar brengt en bundelt op overzichtelijke wijze, waarbij via machine learning geleerd wordt hoe een gebruiker graag informatie voorgeschoteld krijgt. De software kan kwantificeren en vergelijken op basis van normatieve informatie en kleine zaken zien die het menselijk oog soms mist.”

De AI kan verder complexe data over de tijd heen met elkaar vergelijken en interpreteren, wellicht kleine afwijkingen zien waar een radioloog overheen kijkt omdat het om slechts enkele pixels gaat. In totaal heeft Philips zo’n 123 miljoen datasets bij elkaar gebracht uit op basis waarvan de software leert wat normaal is en wat afwijkend kan zijn.

Alles bij elkaar

Tijdens de briefing vertelden ook enkele specialisten uit het veld over hoe zij aankijken tegen introducties zoals van Philips.  Eliot Siegel, radioloog verbonden aan het University of Maryland Medical Center in Baltimore (Maryland), vindt het  een enorme stap vooruit om alle klinische en contextuele informatie die per patient relevant is, bij elkaar te krijgen op een plek in plaats van via allerlei portals.

“Dus één interface met alle relevante en gefilterde informatie uit nieuwe en eerdere dossiers. Vroeger had je daar een team van mensen voor nodig die daarvoor een briefing samenstelde. Maar niet elke arts heeft zo’n team. Nu is het mogelijk om een snellere en betere diagnose te stellen zonder dat je een gespecialiseerd team hebt. Alle informatie op één locatie maakt mij, maar ook al mijn collega’s, tot veel betere specialisten.”

Van identificatie naar interpretatie

Dr Leo Wolansky, radioloog verbonden aan University Hospital Cleveland in Cleveland (Ohio), stelt dat de rol van radiologen in de zorg voor patienten de afgelopen decennia enorm veranderd is. “Eerst konden we alleen identificeren of er een afwijking ergens te vinden was op basis van algemene standaarden en op basis van ons eigen inzicht.” Nu is er veel meer interpretatie van beelden mogelijk, ook over de tijd heen, waardoor er beter diagnoses mogelijk zijn.

Het gaat vaak om hele kleine verschillen, soms van enkele procenten, die kunnen bepalen of een behandeling nu of later het meeste succes heeft, of wel of niet nodig of zinvol is. Het is volgens Wolansky goed om hierbij hulp te hebben van een computer die verschillen beter kan zien. Hij is niet bang dat computers de rol van specialisten overnemen.

“Die vrees was er ook bij de opkomst van rontgenapparaten. Ook toen zijn specialisten niet vervangen. Ze kregen een andere rol, konden beter voor mensen zorgen. Ik verwacht ook nu niet dat machines mensen gaan vervangen, wel dat ze elkaar gaan aanvullen. Betere ondersteuning betekent betere diagnoses. Dat betekent sneller en effectiever behandelen, eerder ingrijpen om te voorkomen dat een behandeling nodig is. De expert blijft nodig. Dit is een evolutie die ons helpt om de mensen te helpen om wie het in de zorg uiteindelijk gaat: de patiënt.”

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen