Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Pilot met opvragen medische gegevens kind via eigen DigiD

Ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen) biedt sinds maandag 16 december als eerste ziekenhuis in Nederland moeders een nieuwe, simpeler mogelijkheid om met hun eigen DigiD toegang te krijgen tot het medisch dossier van hun kind. Het gaat om een pilot onder de naam ‘Ouderlijk gezag in de zorg’, allereerst voor een groep moeders van kinderen onder de 12 jaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Ouders krijgen tijdens een afspraak met de behandelend arts – of andere zorgprofessional – van hun zieke kind veel medische informatie. Vaak willen zij deze informatie thuis rustig kunnen nalezen. In een medisch dossier staan alle gegevens rondom de behandeling van een patiënt, zoals onderzoekuitslagen, röntgenfoto’s of (verwijs)brieven aan een specialist of een huisarts.

Toegang tot het medisch dossier van een kind kan op dit moment echter alleen met een machtigingsproces van het ziekenhuis zelf, aldus Nictiz. Dit kan al via een papieren of complexe digitale route, of ouders gebruiken het DigiD van hun minderjarige kind.

Inloggen bij dossier kind met eigen DigiD

Met de nieuwe machtigingsvoorziening kan de moeder nu met haar eigen DigiD – zonder tussenkomst van het ziekenhuis inloggen op het patiëntportaal van haar kind. Er vindt een controle plaats via de nieuwe functionaliteit waar de zorgpartij op aangesloten is. Als zij bevoegd is, krijgt zij vervolgens toegang tot het dossier van haar kind.

Voor een zorgpartij is het belangrijk te weten wie er inlogt en de ouder echt het ouderlijk gezag heeft over het kind. De pilot gaat van start met een groep moeders van kinderen onder de 12 jaar. Bij een positieve uitkomst volgen in een later stadium mogelijk ook testen met vaders en voogden.

De pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Verder nemen Nictiz (Kenniscentrum digitale informatie-uitwisseling in de zorg), ziekenhuis Tjongerschans en ChipSoft (leverancier van het HiX-EPD) deel.

Ouders ondersteunen in meebeslissen

Afgelopen maart voerde het Nijmeegse CWZ ziekenhuis de optie in voor ouders om via MijnCWZ medische informatie in te zien over hun kind bij een ziekenhuisopname. Volgens het ziekenhuis wil het zo ouders ondersteunen in het mee beslissen over de zorg voor het kind.

Ouders kunnen een machtiging aanvragen voor toegang tot MijnCWZ van hun kind. Wettelijk gezien hebben ze daar recht op, benadrukt het ziekenhuis. Er is echter ook veel behoefte aan, zo merkten de artsen en verpleegkundigen van de kinder- en couveuseafdeling van het CWZ.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen