Pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg’ start in H2

Naar verwachting in de tweede helft van dit jaar start de pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg’. In dat programma wordt gewerkt aan een oplossing waarbij ouders met hun eigen inlogmiddel het patiëntendossier van hun kind(eren) kunnen inzien. Deze pilot wordt georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz.

Donderdag 13 juni j.l. heeft er een vervolgbijeenkomst over machtigen in de zorg plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van zorgdienstverleners, Zorgverzekeraars Nederland en softwareleveranciers waren hierbij aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst vertelden medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de visie op digitaal machtigen in de zorg en werd de routeringsvoorziening (TVS) toegelicht. Ook werd de factsheet ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ gepresenteerd. 

Pilot voor zorgdienstverleners en softwareleveranciers

Vertegenwoordigers van het programma Machtigen (Logius) gaven een presentatie over digitale wettelijke vertegenwoordiging en de voorgenomen pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg’. In dat programma wordt gewerkt aan een oplossing waarbij ouders met hun eigen inlogmiddel het patiëntendossier van hun kind(eren) kunnen inzien.

De zorgverlener is verantwoordelijk voor het medisch dossier en verleent straks de ouders toegang. De ouders kunnen dan met hun eigen inlogmiddel thuis op een zelfgekozen moment inloggen. Na het inloggen vindt een check plaats via de nieuwe functionaliteit. Als de inloggende ouders bevoegd zijn dan krijgen zij toegang. Zo wordt ervoor gezorgd dat er altijd veilig en door de juiste personen wordt ingelogd in het medisch dossier.

Aan de pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg’ kunnen zorgdienstverleners en softwareleveranciers meedoen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?