Uit de pilot ‘Regelarm Verantwoorden’ blijkt dat door op een andere manieer te administreren de regeldruk verlaagt en er meer tijd overblijft voor de zorgverlening.

Pilot verminderen regeldruk succesvol afgesloten

Tijdens symposium dat onlangs werd gehouden als afsluiting van de pilot ‘Regelarm Verantwoorden’, riep minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) op om werk te maken van het verminderen van administratieve lastendruk in de langdurige zorg. Tijdens de pilot bekeken Philadelphia Zorg en de zorgkantoren van CZ, Menzis en Zilveren Kruis sinds 2019 hoe de zorg anders kan worden verantwoord. Resultaat is dat administratie minder tijd kost en er meer tijd overblijft voor zorgverlening.

Minder regeldruk

De pilot Regelarm Verantwoorden is onderdeel van de beleidsregel Vernieuwend Verantwoorden van de NZa. Een van de resultaten uit de pilot is dat 66 procent van de betrokken medewerkers minder regeldruk ervaart. Minister Helder: “Die ervaren regeldruk moet echt significant omlaag om medewerkers te behouden voor de sector. Goed om te zien dat dat hier is gelukt.” Ze nodigde de sector Langdurige Zorg uit om de beweging te volgen die in de pilot is ingezet. Volgens de minister kan dat door goede voorbeelden op te halen uit de praktijk en grotere stappen te maken. De tijd voor het doen van nog meer pilots ontbreekt volgens haar.

De pilot Regelarm Verantwoorden heeft vier jaar geduurd. Doel van het symposium was om de resultaten van de pilot met de sector Langdurige Zorg te delen. Onder de aanwezigen was een brede vertegenwoordiging uit de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Ook ketenpartners zoals zorgkantoren, NZa, VWS en IGJ ontbraken niet. Een ander resultaat uit de pilot is de door Philadelphia ontwikkelde cliëntdossier. In het nieuwe dossier leggen begeleiders alleen nog vast wat noodzakelijk is voor het geven van goede zorg en begeleiding. 

‘Steunen op elkaars controle’

Ook blijkt uit de pilot dat verantwoording aan het zorgkantoor niet meer gaat via dat cliëntdossier, maar op basis van data die toch al wordt geregistreerd. Zoals bijvoorbeeld data over roostering, cliëntwaardering en medicatieverstrekking. Dit levert een forse verbetering op van de kwaliteit van de verantwoording. De basis onder deze nieuwe manier van werken is ‘het steunen op elkaars controle’. Zorgaanbieder, zorgkantoor en accountant controleren los van elkaar dezelfde elementen. Omdat dit feitelijk dubbel werk is, blijft in de nieuwe werkwijze de materiële controle door de accountant achterwege.

Deze nieuwe manier verlaagt de administratieve lastendruk voor de medewerkers en leidt tot meer werkplezier. Ook cliënten zijn tevreden over de opzet van het nieuwe dossier. Overigens is uit eerder onderzoek dit jaar gebleken dat zorgprofessionals graag betrokken willen worden bij het terugdringen van regeldruk.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?