Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Pilot VWS: registreren vaccinaties met DigiD

In augustus 2022 is een pilot gestart van het ministerie van VWS. Het betreft het registreren van vaccinaties door zorgprofessionals met DigiD. Hierbij krijgt een selecte groep zorgprofessionals de mogelijkheid om voor de registratie van vaccinaties in te loggen met DigiD bij de Beveiligde Registratie Bijzonder Assets (BRBA).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een goede authenticatie is in de zorg vanwege de privacygevoeligheid van gegevens erg belangrijk. Er zijn drie betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie: laag, substantieel en hoog. De meeste zorgprofessionals hebben een voorkeur voor een laag niveau van authenticatie omdat dit het meest praktisch werkt. Bij EPD´s wordt bijvoorbeeld meestal nog ingelogd met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vaccinaties worden echter vooralsnog geregistreerd met een UZI-pas met kaartlezer. Die aanpak levert een zeer hoge veiligheid op, maar wordt door zorgverleners ook als gebruiksonvriendelijk gekenschetst. In de pilot van VWS wordt bekeken of DigiD een pragmatisch inlogalternatief kan zijn. Deze eerste pilot is een belangrijke stap voorwaarts in het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg.

Authenticatie via DigiD

Het ministerie van VWS onderzoekt nu hoe goed authentificatie met DigiD bij het registreren van vaccinaties in de praktijk werkt. Voor het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg is namelijk een flexibel stelsel met verschillende betrouwbare inlogmiddelen nodig. Voorafgaand aan de start van de pilot is de oplossing afgestemd met de zorgsector en technisch beproefd. In de pilot maakt het ministerie van VWS het mogelijk dat een selecte groep zorgprofessionals voor de registratie van vaccinaties met DigiD inloggen bij de Beveiligde Registratie Bijzonder Assets (BRBA).

Meerdere pilots inlogmiddelen op komst

Het hele proces gebeurt in een gecontroleerde omgeving waarin risico’s tot een minimum zijn beperkt. Inloggen met een UZI-pas blijft ook mogelijk en het  registratieproces bij het CIBG blijft hetzelfde. Voor het ministerie van VWS levert deze pilot belangrijke gebruikerservaring op. Met de  feedback van de deelnemende zorgprofessionals kan de DigiD-oplossing straks nog beter op de praktijk worden afgestemd. De komende jaren worden meerdere pilots gelanceerd met betrekking tot verschillende betrouwbare inlogmiddelen in verschillende delen van de zorgsector. In een onlangs verschenen TNO rapport kunt u daar meer over lezen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen