Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

PoC keuzevrijheid digitale gegevensuitwisseling netwerkzorg

Deze maand is een succesvolle proof of concepts Nuts Bolt Zorginzage uitgevoerd die het bewijs leverde dat keuzevrijheid en digitale gegevensuitwisseling tussen regio’s in de geboortezorg praktisch haalbaar zijn. Bovendien wordt hiermee de basis gelegd om de digitale gegevensuitwisseling in de toekomst op te schalen. De vrijheid om volledig onafhankelijk te kunnen kiezen voor een leverancier, applicatie of platform is een van de grondbeginselen van VIPP Babyconnect.

Met de proof of concepts (PoC) is nu bewezen dat deze keuzevrijheid voor netwerkzorg, waar ook geboortezorg onder valt, gegarandeerd kan worden. Het is nu aan de betrokken leveranciers om de benodigde technologie verder te ontwikkelen. Zo kan ervoor gezorgd worden dat dit alternatief voor digitale gegevensuitwisseling op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Gedurende de Nuts Bolt Zorginzage proof on concepts zijn door VIPP Babyconnect, samen met leveranciers in de geboortezorg, gegevens gedeeld via een verzameling van internationale open standaarden en gratis open source software.

Digitale gegevensuitwisseling

Met het leggen van de basis voor opschaling in de toekomst wordt ook rekening gehouden dat zorgverleners en cliënten buiten de eigen regio kunnen gegevens met elkaar kunnen delen. Een belangrijke ontwikkeling voor organisaties die landelijk werken, zoals sommige kraamzorgorganisaties. Maar ook voor anderen situaties waarbij het (eenvoudig) delen van gegevens nodig is. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt verhuist van de ene naar de andere regio, of op vakantie is en niet haar eigen zorgverlener kan bezoeken.

Het dankzij de succesvolle PoC beproefde alternatief voor het digitaal uitwisselen van gegevens garandeert een volledig onafhankelijke keuzevrijheid. Dat is goed nieuws voor regionale partnerschappen. De standaard Nuts Bolt Inzage kan worden gecombineerd met landelijke initiatieven zoals Twiin, Mitz, ZORG-AB en LSP, maar is er niet van afhankelijk. VIPP Babyconnect gaat nu samen met andere programma’s vaststellen hoe deze ontwikkeling in de missie om veilige digitale gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk te maken, past.

Daarnaast zal het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg worden aangevuld met de opgedane kennis. Ook zullen regionale partnerschappen en andere stakeholders van VIPP Babyconnect uitgebreid geïnformeerd worden. Niet alleen over de resultaten, maar ook over de mogelijke toepassingen lokaal, regionaal en interregionaal. Dit brengt de start van de regionale implementaties en daarmee het vervullen van de wensen van de eindgebruikers steeds dichterbij.

Begin november bracht VIPP Babyconnet het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’ uit. Daarin legde de programma-organisatie de visie op de rol van de eindgebruiker bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg uit.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen