Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Radboudumc breidt reikwijdte Luchtbrug uit

Het Radboudumc (Nijmegen) breidt de reikwijdte van Luchtbrug uit, de online astmakliniek van kinderziekenhuis Radboud Amalia. Bij Luchtbrug worden poliklinische bezoeken (deels) vervangen worden door online monitoring. In samenwerking met FindAir heeft het Academische ziekenhuis een pilot gehouden om het platform te testen en verbeteren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Luchtbrug-platforms hebben tot doel patiënten en ouders te ondersteunen bij het onder controle krijgen en houden van astmasymptomen en het voorkomen van astma-exacerbaties. Het idee is om de traditionele polikliniekbezoeken deels te vervangen door online monitoring. Het Radboudumc stelt persoonlijke doelen voor de behandeling en geeft gerichte voorlichting over medicatiegebruik,

Verbreding reikwijdte Luchtbrug

Het Radboudumc wil de reikwijdte van het platform uitbreiden door innovaties te integreren zoals slimme inhalatoren en longfunctietestapparatuur. Daarom is er een pilotstudie uitgevoerd met het FindAir ONE-apparaat. Individuele patiënten werden geselecteerd en uitgenodigd om zowel het apparaat als de applicatie te gebruiken.

Met behulp van de FindAir-applicatie en FindAir ONE werd het mogelijk om informatie rechtstreeks van patiënten te verzamelen. In de pilot is gekeken of de technische en functionele integratie voldeed aan de normen die het Radboudumc nastreeft. Ook werd rekening gehouden met de mening van patiënten en ouders.

Aparte module

Op basis van de pilotstudie heeft het Radboudumc een aparte module ontwikkeld voor slimme inhalatoren en longfunctietesten. Zo kan het FindAir ONE-apparaat worden gekoppeld aan patiënten en is op één plek toegang tot alle informatie over astmabehandeling. Als de pilot succesvol is, kan een slimme inhalatoraansluiting worden overwogen voor een standaardfunctionaliteit in Luchtbrug, waardoor grootschalige toepassing in de reguliere astmazorg mogelijk wordt.

Luchtbrug, een initiatief van het Radboudumc, werd enkele jaren geleden opgezet voor de online monitoring van kinderen met astma. Die hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis en kunnen op een laagdrempelige manier contact onderhouden met artsen. Door de coronacrisis nam de aandacht voor zorg op afstand en thuis monitoring oplossingen zoals Luchtbrug flink toe. In het najaar van 2020 werd de e-health toepassing al door 18 ziekenhuizen ingezet voor de monitoring van astmapatiënten. In die periode besloot de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) Luchtbrug op te nemen in het vergoedingenstelsel.

Verbeterde astma-controle

Uit het proefschrift van Lara van den Wijngaart bleek vorig jaar oktober dat bij kinderen met astma die Luchtbrug gebruikten, de astma-controle verbeterde. Monitoring op afstand maakte het daarnaast mogelijk om een deel van de taken van de kinderarts over te hevelen naar de kinderverpleegkundige. Daarnaast wordt de tijd tijdens een spreekuur effectiever en doelmatiger gebruikt omdat veel van de informatie via de monitoring vooraf al bekend is.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen