Rapport ´Inhaalrace duurzame zorg’ van VGZ en Gupta  

Coöperatie VGZ gaat voor een snellere verduurzaming van de zorg. Om de focus te bepalen is samen met Gupta Strategists in kaart gebracht welke impact de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 hebben op de verschillende zorgsoorten. Het traject is nu vertaald naar een meer duurzaam zorginkoopbeleid van VGZ en naar het rapport ‘De inhaalrace naar duurzame zorg’.

Met de inzichten van deze impactanalyse, die in opdracht van VGZ is opgesteld, hoopt de zorgverzekeraar ook andere actoren te inspireren om de transitie naar duurzame zorg te versnellen. “We willen het voortouw nemen in de verduurzaming van de zorg”, vertelt Jojanneke Goedings, Chief People and Sustainability Officer bij Coöperatie VGZ.

Eén van de koplopers op gebied duurzame zorg

In het rapport ‘Inhaalrace duurzame zorg’ wordt de drijfveer van VGZ om één van de koplopers te worden op het gebied van duurzaamheid uitgelegd: ‘De verduurzaming van de zorgsector krijgt steeds meer aandacht, maar het komt niet echt van de grond. Dit komt omdat er ondanks veel nieuwe initiatieven vanuit bevlogen mensen nog geen gedegen verduurzamingsstrategie voor de zorgsector bestaat. Er missen een sturende wedstrijdleider en daadkrachtige gangmakers die de inhaalrace naar een duurzame zorgsector slagkracht geven.’

‘Coöperatie VGZ wil de verduurzaming van de Nederlandse zorg versnellen en ontwikkelde daarvoor een verduurzamingsstrategie. Gupta Strategists bracht in opdracht van VGZ daarom de duurzaamheidsimpact van de verschillende zorgsoorten binnen de Nederlandse zorg in kaart’

Duurzaamheid in zorgsector

VGZ wil inzicht krijgen in welke stappen nodig zijn voor het versnellen van de verduurzaming van de zorgsector en in kaart brengen waar de grootste kansen liggen. Daarvoor heeft Gupta Strategists een impactanalyse uitgevoerd. Het resultaat daarvan is een heatmap die weergeeft welke pijlers in welke deelsectoren het meeste effect hebben op het milieu.  

Op basis van de heatmap heeft VGZ een roadmap naar verduurzaming van de zorgsector opgesteld. Die roadmap biedt een stapsgewijze aanpak om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de zorginkoop. De vier focusgebieden met de meeste impact op duurzaamheid zijn: CO2-reductie binnen de ziekenhuiszorg, circulair werken binnen de ouderenzorg, reductie medicijnemissies bij apotheken en het verduurzamen van zorgvastgoed.    

Veranderingen in inkoopbeleid

Voor deze vier focusgebieden heeft VGZ specifiek inkoopbeleid gemaakt en concrete verwachtingen geformuleerd richting zorgaanbieders. Zo vraagt VGZ de ziekenhuizen om hun CO2-voetafdruk in kaart te brengen en reductiedoelen voor 2025 te stellen. Een interessante ontwikkeling hierbij is onder meer de verdergaande digitalisering zoals videoconsulten en monitoring op afstand die aantoonbaar leiden tot minder CO2-uitstoot.

Van apotheken wordt verwacht dat ze actief bijdragen aan de inzameling van overgebleven medicijnen, zorgen voor gepaste uitgifte van medicijnen en doelmatig voorschrijven stimuleren. De leveranciers van preferente geneesmiddelen tekenen een duurzaamheidsverklaring en geven aan hoe ze de productie gaan verduurzamen. De komende jaren wordt de impact van dit beleid geëvalueerd en gaat VGZ het duurzaamheidsbeleid stapsgewijs uitbreiden naar meer thema’s en zorgsoorten. 

Met passende zorg sneller naar duurzame zorg

VGZ ziet óók in het geplande Integraal Zorg Akkoord (IZA) een belangrijke kans om verduurzaming van de zorgsector te versnellen. In het IZA staan preventie en passende zorg centraal. Over IZA lopen al sinds 12 april 2022 officiële gesprekken met de zorg en het doel is expliciet om samenwerking in de zorgsector te verbeteren.

Marjo Vissers-Kuijpers, CEO a.i. van Coöperatie VGZ: “Voorkomen van zorg en alleen dié zorg leveren die noodzakelijk is, ofwel het verlenen van passende zorg, heeft een behoorlijke impact op duurzaamheid. Het is goed om ook als zorgsector verantwoordelijkheid te nemen voor verduurzaming. Het versnellen van de verduurzaming is volgens VGZ alleen mogelijk door samenwerking. De inzichten uit de impactanalyse worden daarom gedeeld, zodat ook andere zorgverzekeraars er hun voordeel mee kunnen behalen bij het prioriteren en concretiseren van hun verduurzamingstrategie.” 

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?