Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Regelingenwaaier Zorg van Nu toont financiering e-health

Zorg van Nu heeft een overzicht gemaakt van financiële regelingen die een extra impuls geven aan het gebruik van innovaties. In totaal staan er in de ‘regelingenwaaier 16 regelingen vernoemd’. Daaronder bekende programma’s zoals VIPP en de meer recente gelanceerde stimuleringsregeling e-health thuis (SET).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Door digitale zorgoplossingen slim in te zetten, ontstaat vaak meer tijd voor de professional, betere zorg, en meer kwaliteit van leven voor patiënten, zo benadrukt Zorg van nu op haar website. Ook om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en e-health te bevorderen: thuis, bij huisartsen, in de GGZ, in de wijkverpleging, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg.

Vinden beste vorm financiering

Doel van de ‘regelingenwaaier’ is om zorgaanbieders te helpen bij het zoeken naar de juiste vorm van financiering of subsidie bij de praktische toepassing van het concept ‘juiste zorg op de juiste plek’. Volgens Zorg van Nu, een initiatief van het ministerie van VWS, kan de inzet van nieuwe technologie helpen om dit concept te vertalen naar de praktijk, maar is het vaak niet duidelijk of en zo ja, waar er geld beschikbaar is om digitale toepassingen of digitalisering van gegevensuitwisseling te faciliteren.

De regelingen in de publicatie moeten een extra impuls geven aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt, zo benadrukt Zorg van Nu. Van elke regeling wordt kort geschetst wat het doel is en de doelgroep, welke financiering beschikbaar is en wat de looptijd ervan is. Verder wordt aangegeven waar meer in detail informatie beschikbaar is.

Juiste zorg op juiste plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen én een van de beleidsprogramma’s van VWS. In dit gedachtegoed staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om: zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis); (duurdere) zorg te voorkomen; zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health.

Dit moet mensen helpen om beter te leven en functioneren met een ziekte of beperking. Het ministerie van VWS ondersteunt deze beweging waar mogelijk en faciliteert partijen van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen.

Zorg van Nu ondersteunt de diverse beleidsprogramma’s van VWS – zoals verder nog het Nationaal Preventieakkoord, thuis in het Verpleeghuis en Langer Thuis, met het tonen van en faciliteren bij de inzet van ‘slimme’ zorgoplossingen.

Programma’s in waaier

In de regelingenwaaier staan de volgende programma’s:

 1. VIPP care: InZicht
 2. VIPP OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit
  de Eerstelijnszorg in Nederland)
 3. VIPP Medisch Specialistische Zorg
 4. VIPP van overige instellingen voor medisch
  specialistische zorg
 5. VIPP GGZ
 6. VIPP GGZ Vrijgevestigden
 7. VIPP geboortezorg: BabyConnect
 8. Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET)
 9. Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg
 10. Challenge verpleeghuizen
 11. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
 12. Transformatiegelden uit hoofdlijnenakkoord Medisch
  Specialistische Zorg
 13. Subsidieregeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)
 14. Gebruikersregeling Persoonlijke Gezondheidsomgeving
 15. Subsidieregeling Veelbelovende Zorg
 16. Seed capital regeling voor start ups – tender e-health

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen