Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Regionale aanpak bij opschalen reguliere zorg

Op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit gaan de elf Regionale Overleggen Acute Zorg zich prominent bezighouden met het opschalen van de reguliere zorg. Het betreft zorg die nodig is na een opname en doorgaans in UMC’s, ziekenhuizen of klinieken gegeven wordt. Die opschaling is hard nodig nu de grootste druk van de zorgketel af is als het gaat om de behandeling van grote aantallen COVID-19 patiënten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Omdat zorgvraag en -aanbod per regio verschillen zal voor de gefaseerde opschaling een regionale aanpak nodig zijn. Dat geldt zeker voor het opstarten van de reguliere zorg na de coronacrisis. De achterstanden die opgelopen zijn door het uitstel van honderdduizenden niet-acute behandelingen kunnen per regio nogal verschillen.

Voor het coördineren van de reguliere zorg zijn de regionaal georiënteerde ROAZ-en, die daardoor zeer goed op de hoogte zijn van de zorg in hun regio, het ideale instrument. Er zal hoe dan ook slim omgesprongen moeten worden met het opstarten van de reguliere zorg om te voorkomen dat de grote achterstanden leiden tot extra werkdruk en overbelasting van de zorg en zorgmedewerkers waar de afgelopen maanden, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, al een overmatig beroep op gedaan is. Daarvoor pleitten onlangs ook vier gezondheidszorg experts middels een notitie waarin ze opriepen de reguliere zorg snel, maar op een slimme manier, weer op te starten.

Opschaling reguliere zorg door ROAZ

Dat betekent in de praktijk dat een ROAZ een bredere rol toegedicht gaat krijgen dan alleen de coördinatie van acute zorg. En van die nieuwe rollen wordt het bij elkaar brengen van de reguliere zorgvraag en -aanbod. Daarvoor zal elke ROAZ in hun eigen regio in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders een plan van aanpak maken. Dat plan moet voorzien in het na de eerste opstart uitbreiden van de reguliere- en vervolgzorg na een ziekenhuisopname.

De informatie die daarvoor nodig is, bijvoorbeeld over de verwachte zorgvraag, zal worden aangeleverd door de NZa, samen met het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) en de zorgaanbieders.

Rol zorgaanbieders en -verzekeraars

Onder andere met deze informatie kunnen het ROAZ, de zorgverzekeraars en zorgaanbieders vervolgens zowel de meest urgente zorg als de reguliere zorg in kaart brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de zorgprofessionals, het aantal beschikbare bedden en de beschikbare hulpmiddelen. Uiteraard wordt ook de zorg voor coronapatiënten, die voorlopig zeker nog nodig zal zijn, daarin meegenomen.

Mochten er knelpunten ontstaan, bijvoorbeeld door gebrek aan regionaal overleg of regio-overschrijdende issues, dan zal de NZa meehelpen om die op te lossen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen