Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Regionale coalities klaar voor digitalisering eerste lijn via OPEN

59 regionale coalities in heel Nederland zijn gevormd om aan de slag te gaan met digitale gegevensuitwisseling in de eerste lijn. Daarvoor wordt samengewerkt binnen het programma OPEN, een stimuleringsregeling vergelijkbaar met VIPP voor de ziekenhuissector, VIPP-GGZ en InZicht (langdurige zorg).

Het OPEN-initiatief (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) werd maart 2018 gelanceerd. Doel is om vanaf 2020 alle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in staat te stellen om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. Zo moet het eenvoudiger worden om patiënten meer regie te geven over hun gezondheid en om te voldoen aan nieuwe regulering. En gaat in juli 2020 het tweede deel in van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, die volledige digitale uitwisseling van patiëntgegevens verplicht.

Open helpt bij openstellen

Het OPEN-programma is opgezet door de organisaties InEen, LHV en NHG en helpt huisartsen de digitaliseringsslag te maken voor het openstellen van hun informatiesystemen. De doelstelling van OPEN is invoering van digitale informatie-uitwisseling bij alle Nederlandse huisartsenpraktijken en gebruik daarvan door minimaal 40 procent van de inwoners van Nederland in 2021.

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de regionale coalities van huisartsenorganisaties. Zij moeten huisartsen en huisartsenpraktijken helpen bij het implementeren van de benodigde technologie voor digitale gegevensuitwisseling en vooral de werkwijze.

OPEN zorgt voor landelijke afstemming van ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen en biedt huisartsen, praktijkassistenten, POH’s en praktijkmanagers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. De praktische ondersteuning loopt via de regionale coalities, zodat deze aansluit bij regionale wensen en behoeften en huisartsen efficiënt kunnen omgaan met de tijd en middelen in hun huisartsenpraktijk.

Startpositie bepalen

De eerste stappen die de regionale coalities na het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst zetten, is het invullen van een nulmeting en het opstellen van een activiteitenplan met een begroting. Het regionale ondersteuningsteam van OPEN kan daarbij helpen. Op de OPEN-website is daarvoor ook een stappenplan te vinden.

Op basis van de gegevens bepaalt de coalitie samen met het OPEN-programma wat de startpositie is van de regio en welke scholing en activiteiten nodig zijn voor een implementatie op maat. Daarmee moet de regiocoalitie klaar zijn voor het indienen van de aanvraag voor de OPEN-subsidie bij het ministerie van VWS.

Vanaf januari 2020 aan de slag

De partijen achter OPEN adviseren is om deze aanvraag voor 1 januari 2020 te doen, zodat de coalitie genoeg tijd heeft om de inzage van patiënten voor 1 juli 2020 in te richten. Vanaf dat moment kunnen de voorbereidingen in de regio starten. De subsidie voorziet in het aanstellen van een projectleider die daarin het voortouw kan nemen.

Huisartsen(praktijken) die de inzage voor patiënten via OPEN willen realiseren, kunnen zich melden bij de coalitie in hun regio. Andersom zullen zorggroepen, koepels van gezondheidscentra en LHV Kringen – die samen een coalitie vormen – de bij hen aangesloten huisartsen actief informeren over deelname aan OPEN en het realiseren van online inzage voor hun patiënten.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen