Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Regionale digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

In de regio Amsterdam, Amstelland en Almere gaan ruim 80 geboortezorgorganisaties gezamenlijk optrekken om veilige digitale gegevensuitwisseling te implementeren via het VIPP-programma Babyconnect. Het is de vierde regio die daarvoor subsidie ontvangt van het ministerie van VWS. Die aanvraag werd begin deze maand door het ministerie goedgekeurd. Het project wordt uitgevoerd onder de naam Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere.

Doel van Babyconnect is zorgen voor naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Via het programma kan de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling op een veilige en gebruiksvriendelijke manier gerealiseerd worden.

“Sinds 2019 zijn we in de regio met elkaar in gesprek over Babyconnect. Nu kunnen we écht aan de slag, daar zijn we heel blij mee. De inventariserende voorbereidingen gaan we omzetten in een concreet implementatieplan. Tijdens de feestelijke kick-off dinsdag 29 juni zullen we dit verder toelichten. De deadline voor uitvoering van het project ligt op 1 juli 2023. We hebben genoeg te doen”, vertelt Hiske Stokvis, projectleider Babyconnect en adviseur bij Elaa.

Digitale gegevensuitwisseling in geboortezorg

Digitale gegevensuitwisseling zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de geboortezorg. Voor goede geboortezorg is het namelijk van groot belang dat alle betrokken zorgverleners altijd en overal over de meest recente, en up-to-date, gegevens van de zwangere, zwangerschap en het kraambed kunnen beschikken. Dankzij digitale gegevensuitwisseling verloopt de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals sneller en effectiever. Daarnaast zorgt het ervoor dat de zwangere vrouw altijd en overal toegang heeft tot haar zwangerschapsdossier.

Binnen het project Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere werken zeven verloskundige samenwerkingsverbanden, zogenoemde VSV’s, samen. Daarnaast zijn ook koepelorganisaties voor eerstelijns verloskundigen (EVAA) en kraamzorg (KSVA) aangesloten. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamorganisaties en drie jeugdgezondheidszorgorganisaties. De uitvoering van het project verloopt via een duaal projectleiderschap van Sigra en Elaa. Deze laatste organisatie is penvoerder en coördinerend projectleider.

Het VIPP-programma zorgt er samen met andere landelijke partijen voor de ondersteuning van geboortezorgorganisaties die regionaal aan de slag willen gaan met digitale gegevensuitwisseling. Babyconnect is een versnellingsprogramma dat mogelijk gemaakt is door het ministerie van VWS en zorgt voor de informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen