Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Regionale pilot thuismeten bloeddruk CVRM-patiënten succesvol

Patiënten met stabiele laagcomplexe CVRM (cardiovasculair risicomanagement) komen gemiddeld drie tot vier keer per jaar op consult, vooral om hun bloeddruk te laten meten. De zorgverleners van Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn wilden weten of deze bezoeken zinvol zijn en zochten een telemonitoring-alternatief. Binnen de regionale proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio zijn zij een pilot begonnen waarbij patiënten hun bloeddruk zelf meten en delen met huisarts en POH. De uitkomsten zijn tot nu toe positief.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Gezonde zorg, Gezonde regio zet zich er voor in dat inwoners in Zuid-Holland Noord kunnen blijven participeren in de samenleving. De initiatiefnemers willen dat deze inwoners de best passende ondersteuning en zorg krijgen wanneer zij die nodig hebben. Het programma is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aangewezen als één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren. Thuismeten valt hier nadrukkelijk onder.

Triple aim + 2 doelen

Initiatiefnemers zijn Alphen op één Lijn! (eerstelijnszorg) en Zorgbelang Zuid-Holland (vertegenwoordiger patiënten). VitalHealth en zogverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben het initiatief mede mogelijk gemaakt. Er loopt nu een aantal pilots waarbij gekeken wordt in hoeverre zijn aan de zogeheten triple aim + 2 doelstellingen voldoen. Triple aim staat voor meer gezondheid, hoger ervaren kwaliteit zorg en afname zorgkosten. Daar zijn tevredenheid van de patiënt en van de zorgverlener aan toegevoegd.

Het uitgangspunt van de pilot thuismeten bij patiënten met chronische hart- en vaatziekten was dat dit tijd en kosten scheelt. De zorgverlener kan dan focussen op patiënten die wél aandacht nodig hebben. Dit blijkt in de praktijk ook zo te werken, is de conclusie uit de pilot. Tegelijkertijd maakt het deelnemers meer bewust van hun bloeddruk en gezondheid.

De pilot thuismeten geeft patiënten de mogelijkheid om meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen zorgproces, zo valt te lezen op de website van Zorgbelang-Zuid-Holland. Dat versterkt de ervaren kwaliteit van zorg. Per patiënt worden drie consulten van 15 minuten per jaar uitgespaard. De digitale communicatie kost minder tijd. Er deden 88 patiënten mee met de pilot. Het potentieel in de regio van Gezonde Zorg, Gezonde Regio is naar schatting 3500, 50 procent van CVRM-patiënten.

Succes door draagvlak

Het succes van de pilot is te danken aan het naleven van een aantal voorwaarden, volgens huisarts Frank den Heijer en projectleider Huib Hoogendijk van Zorgbelang. Eén van die voorwaarden is draagvlak, bij zorgverleners én patiënten. Een tweede voorwaarde is dat de groep deelnemers voldoet aan drie criteria: medisch laagcomplex, digitaal vaardig en sociaal stabiel.

Van de ruim 700 CVRM-patiënten in de Alphense huisartsenpraktijk voldeden er circa 300 aan de criteria. Die werden in september 2017 uitgenodigd voor twee informatieavonden. “We wilden minimaal 60 deelnemers hebben,” vertelt Huib Hoogendijk. “Dan heb je een relevante grootte, zodat je je processen echt moet reorganiseren. Na de informatieavonden wisten we dat het raak was. We kregen honderd aanmeldingen.”

Gebruik e-Vita voor thuismeten

Het zelfmanagement programma e-Vita zorgt ervoor dat de thuismetingen op de goede manier in het keteninformatiesysteem en huisartsinformatiesysteem terechtkomen en dat patiënten en zorgverleners kunnen communiceren via een portaal. Daarom werd geselecteerd op digitale vaardigheid. Technologie is echter belangrijk, maar niet doorslaggevend. Het draait vooral om snelle communicatie, stelt Den Heijer.

“Als patiënten hun metingen en eventuele vragen insturen en het duurt lang voordat er antwoord komt, dan zijn ze binnen no-time afgehaakt. Dus moet je iemand vrijmaken die dagelijks metingen en andere meldingen bekijkt en ingaat op vragen van patiënten. Dat is best een investering, maar die betaalt zich op lange termijn uit in tijdwinst.”

E-Vita is een toepassing van VitalHealth, een Nederlandse aanbieder van e-health applicaties voor mensen met chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen, diabetes, depressie en voor kwetsbare ouderen. Vitalhealth werd eind 2017 overgenomen door Philips. De toevoeging van VitalHealth’s oplossingen aan het portfolio is volgens het concern een volgende stap voor Philips als aanbieder van geïntegreerde zorgoplossingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen