Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Reinier Haga Groep voldoet aan VIPP-eisen digitale medicatie-overdracht

De drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep in Zuid-Holland hebben als eerste ziekenhuizen in Nederland een positieve beoordeling gekregen op het eindassessment van de VIPP-doelstelling B1. Dit betekent dat hun digitale medicatieoverdracht goed op orde hebben. Daarnaast werd onlangs bekend dat het Diakonessenhuis als een van de eerste ziekenhuizen een subsidie heeft gekregen voor de eerste fase van VIPP-programma.

VIPP staat voor Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het is enkele jaren geleden van start gegaan in de ziekenhuissector om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat elk ziekenhuis in 2019 beschikt over een patiëntenportaal waar medische gegevens zoals labuitslagen en gespreksverslagen in te zien zijn. Inmiddels is er in de ggz een vergelijkbaar programma van start gegaan en wordt er ook voor zorginstellingen aan een VIPP-programma gewerkt.

Actueel digitaal medicatieoverzicht

Het HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn met de B1-beoordeling dus voortaan in staat om een zorgverlener een actueel overzicht van medicatie van hun patiënt vanuit de openbare apotheek digitaal aan te bieden en met de patiënt te verifiëren. Hierdoor ontvangen de ziekenhuizen nu VIPP-subsidie. Voorheen werd de patiënt gevraagd zelf een overzicht van medicatie op te vragen bij de openbare apotheek.

Het doel van module B1 is om het risico op medicatie-fouten te verkleinen. Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid. Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten. Ziekenhuizen moeten daarom altijd de medicijnen van een patiënt controleren bij opname en ontslag.

VWS beoordeelt rapport auditor

In doelstelling B1 wordt ook vereist dat in de poliklinische setting de informatie digitaal beschikbaar is en wordt gebruikt. Inzage in een actueel digitaal overzicht maakt dit een stuk eenvoudiger. Deelname aan het VIPP-programma levert op deze manier een bijdrage aan verbeteren van de medicatieveiligheid. Als laatste stap is het aan het ministerie van VWS om het rapport van de auditor te beoordelen. Na akkoord kent VWS het halen van de module(s) officieel toe.

De drie ziekenhuizen zijn weliswaar bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep, maar hebben los van elkaar de audit gedaan en op hetzelfde moment behaald, ruim voor de deadline. Alle drie de instellingen voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen met betrekking tot het delen en raadplegen van medicatiegegevens.

Meer assessments komende periode

De deadline voor doelstelling A1 en B1 is 1 juli 2018. De komende periode ondergaan meer instellingen assessments. Koepelorganisatie NVZ verwacht dat deze positief doorstaan zullen worden. Ziekenhuis Amphia haalde als eerste in januari 2018 doelstelling A1. De doelstelling van deze module is dat patiënten een digitaal afschrift van hun dossier kunnen ontvangen. Voor de deelnemers aan de VIPP-regeling voor categorale instellingen (VIPP2) en de zelfstandige klinieken (via ZKN) is de eerste deadline in oktober 2018.

Alle instellingen die meedoen aan het VIPP-programma brengen volgens de NVZ een beweging op gang naar digitale zorg waarin de patiënt altijd inzicht heeft in zijn eigen medische gegevens en deze zelf kan delen met andere zorgverleners zoals de huisarts of andere specialisten.

Gebruik van patiëntenportalen

Het verbeteren van de medicatieoverdracht is één van de onderdelen van het VIPP-programma. Er zijn nog drie andere onderdelen waar de RHG-ziekenhuizen aan werken. Het eerstvolgende onderdeel is de patiënt toegang geven tot zijn of haar gegevens (A1). Dit wordt binnenkort afgerond. Daarnaast werken de Zuid-Hollandse ziekenhuizen aan verdere verbetering van de medicatieoverdracht. Zo kunnen artsen straks hun recepten digitaal vanuit de spreekkamer naar de openbare apotheek sturen.

Subsidie voor Diakonessenhuis

Het Utrechtse Diakonessenhuis maakte eerder in juni bekend dat het als een van de eerste ziekenhuizen een subsidie heeft gekregen voor de eerste fase van het VIPP-programma. Het ziekenhuis voldoet aan de eisen om medische informatie digitaal ter beschikking te stellen aan patiënten (A1) en maakt gebruik van actuele digitale medicatieoverzichten. Die eisen zijn eind mei door een onafhankelijke accountant getoetst. De uitwisseling vindt plaats volgens alle veiligheidsvoorschriften. Zo kunnen patiënten hun medisch dossier alleen inzien via DigiD en sms-verificatie.

Recht op inzage

Vanaf 1 januari 2020 hebben patiënten het recht hun hele medisch dossier digitaal in te zien (wet Cliëntenrechten). Om informatie digitaal uit te kunnen wisselen, moet die gestandaardiseerd zijn. Het VIPP-programma stimuleert en subsidieert zorgaanbieders om die standaarden in te voeren. Het VIPP-programma is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het VIPP-programma voor ziekenhuizen heeft twee onderdelen: Patiënt & Informatie en Patiënt & Medicatie. Ieder onderdeel heeft eigen doelstellingen. Voor A1 en B1 is de deadline zoals aangegeven 1 juli 2018. Verder moeten de ziekenhuizen eind 2019 kunnen aantonen dat minstens 10 procent van de patiënten gebruik maakt van online patiëntportalen. Dit is de tweede fase van het VIPP-programma.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen