Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
23 augustus 2018
Artikel delen

Reuma-app Reade geeft patiënt regie met uitkomstinformatie

Reade Reumatologie heeft een app ontwikkeld voor haar reumapatiënten. Met de app kunnen gebruikers problemen signaleren tijdens het ziekteverloop. De behandeling kan dan direct worden bijgesteld. Reade is een centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In de MijnReuma Reade app legt de patiënt de mate van pijn, functioneren, moeheid en algemeen welbevinden vast met behulp van korte vragenlijsten: de zogeheten patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs). Uniek aan de app is volgens Reade de koppeling met het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling (Chipsoft HiX), waardoor gegevens 24×7 beschikbaar zijn voor de behandelaar.

Meer uitkomstinformatie beschikbaar

De MijnReuma-app is de nieuwste versie van de in 2016 gelanceerde ReumaMeter. De uitkomsten in de nieuwe app moeten leiden tot meer behandeling op maat. Het initiatief van Reade past in het voornemen van het Zorginstituut Nederland om meer uitkomstinformatie beschikbaar te krijgen (minimaal 50% in 2022) om zo samen met behandelaars beter te kunnen beslissen over de voor hen beste behandeling.

“Dankzij PROMs krijgen we een veel vollediger beeld van het reumaverloop. Hierdoor is het driemaandelijkse reumaconsult niet langer gebaseerd op een momentopname” stelt Wouter Bos, reumatoloog en initiator van de app. “Patiënten voelen zich bovendien meer betrokken, omdat ze meer regie hebben over hun eigen behandeling. Ze zijn zich bijvoorbeeld meer bewust van de noodzaak om op tijd hun medicijnen in te nemen.”

Betere communicatie, tijdwinst

Ook verwacht Reade dat de communicatie met de behandelaar verbetert. Gesprekken worden effectiever en intensiever omdat de relevante onderwerpen direct aan bod kunnen komen. Een periodiek consult kan soms zelfs overbodig worden, wat de patiënt tijdwinst oplevert en onnodige kosten bespaart. Bos: “De algehele kwaliteit van de behandelingen verhoogt zo substantieel.”

Privacy is goed gewaarborgd, verzekert de zorginstelling. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd en goed beveiligd in het EPD van Reade opgeslagen. Uitsluitend de patiënt en de behandelaar hebben toegang tot de gegevens. Het gebruik van de app is gratis, patiënten ontvangen een unieke inlogcode voor toegang.

Delen ervaringen

Bos: “Patiënten geven ons essentiële informatie die alleen hij of zij ons kan geven.” Dat deze informatie van ongekende waarde zou zijn, blijkt volgens Reade ook uit de onlangs gepubliceerde voorlichtingsfilm over PROMs. Hierin roept de instelling reumapatiënten op om met vaste regelmaat ervaringen te delen.

De MijnReuma Reade app en ReumaMeter zijn ontwikkeld door Reade in samenwerking met softwarebedrijf Brightfish en mogelijk gemaakt door biofarmaceut AbbVie. De ReumaMeter blijft beschikbaar voor reumapatiënten van andere ziekenhuizen.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe de zorg haar toekomst implementeert? Wilt u deze mede inrichten, er invloed op uitoefenen en/of de relevante innovaties ervaren? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn na registratie gratis maar nu al beperkt beschikbaar! Dus wacht niet en 
meld u snel aan!

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen