Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Rijndam rolt patiëntportaal volledig uit

Alle patiënten van Rijndam kunnen inmiddels gebruik maken van het online patiëntportaal ‘Mijn Rijndam’. Door in te loggen via DigiD kunnen patienten altijd en overal hun afspraken bekijken en hun medische gegevens inzien en downloaden, zo stelt de aanbieder van revalidatiebehandelingen. Mijn Rijndam is binnen zes maanden succesvol uitgerold over de 18 behandellocaties van de organisatie.

Met de volledige uitrol van het patiëntportaal is de A2 module behaald van het landelijke VIPP-programma. De A-modules betreffen overdracht van patiëntgegevens, de B-modules gaan over de digitale overdracht van medicatiegegevens. Revalidatie Friesland heeft op 18 juli 2019 als eerste instelling onder categorale instellingen VIPP-module A2 behaald. Dit jaar moeten alle deelnemers het VIPP-programma afronden.

Blij met online inzage

Een rondvraag onder de patiënten over Mijn Rijndam levert volgens de organisatie positieve reacties op. Er wordt vooral aangegeven dat gebruikers blij zijn met Mijn Rijndam en de online inzage in hun medische gegevens. Afspraken en revalidatiedoelen worden regelmatig online bekeken, waardoor patiënten zich beter kunnen voorbereiden op een gesprek met hun arts.

Meer regie over revalidatietraject

Het patiëntenportaal past in de visie van Rijndam om patiënten meer regie te geven in hun eigen revalidatietraject. Rajen Bhattoe, projectleider van Mijn Rijndam stelt: “Door mee te lezen in delen van het dossier krijgen patiënten meer inzicht in hun behandeltraject en hun persoonlijke revalidatiedoelen. We willen dat patiënten zich door de online inzage meer betrokken voelen bij hun revalidatiebehandeling.”

Patiënten van Rijndam Revalidatie kunnen een aantal zaken zelf bekijken via het portaal:

  • Persoonlijke gegevens.
  • Revalidatiedoelen.
  • (Delen van) het medisch dossier.
  • Rooster en afspraken.

Rijndam heeft met de implementatie van Mijn Rijndam de VIPP-module A2 behaald door de onafhankelijke audit met succes af te ronden. Het VIPP-programma is een initiatief van het ministerie van VWS en richt zich via modules op het beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten.

Bhattoe geeft aan dat het voldoen aan A2 dat betekent dat de instelling beschikt over een beveiligd patiëntportaal waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en in een gestructureerd formaat kan downloaden en doorsturen naar een andere zorgverlener.

Patiëntportaal verbeteren, uitbouwen

Rijndam streeft ernaar om het patiëntportaal, nu het volledig geïmplementeerd is, verder te verbeteren en uit te bouwen, schetst de projectleider. “Om onze service en toegankelijkheid te blijven verbeteren, willen we de komende jaren aan nieuwe functionaliteiten werken. Denk aan online afspraken maken, zelf gegevens toevoegen en videoconsults met de artsen of behandelaren.”

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen