Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Rotterdam-Rijnmond verbetert gegevensuitwisseling

Het programma Met Spoed Beschikbaar komt met een nieuwe mijlpaal: de Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond, het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC beproeven sinds kort de vernieuwde digitale informatieoverdracht van de ambulance naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH). Deze gegevensuitwisseling moet er onder meer voor zorgen dat de SEH’s beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt om sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zijn als ICT-leveranciers betrokken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een deel van de ketenpartners in de regio Rotterdam-Rijnmond werkt al enige tijd met een digitale vooraankondiging en gegevensuitwisseling van de ambulance naar de SEH’s. Gedreven door de behoefte aan een nog betere informatieoverdracht zijn de regionale ketenpartners en hun ICT-leveranciers in april van dit jaar van start gegaan met het eerste koploperproject in het kader van het landelijke programma Met spoed beschikbaar, aldus deze organisatie.

Van idee naar oplossing

De insteek van het Koploperproject werd afgelopen juni al uitvoerig beschreven in ICT&health. Onder leiding van regionale projectleiders van het ROAZ Zuidwest-Nederland en RijnmondNet en met ondersteuning vanuit het landelijk programma Met spoed beschikbaar zijn verschillende ideeën omgezet naar praktische oplossingen. In meerdere sessies is de afgelopen maanden hard gewerkt aan definiëring van zorgprocessen, werkafspraken en de inrichting van de beoogde technische oplossing.

Op 26 oktober 2021 zijn de Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC daadwerkelijk begonnen met het beproeven van de vernieuwde oplossing voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH’s in de praktijk.

Afspraken regiobreed gedragen

Bij het definiëren van de werkafspraken zijn naast de al genoemde zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond ook andere zorgaanbieders uit de regio Zuidwest-Nederland betrokken. De afspraken worden dan ook regiobreed gedragen en gelden niet alleen in Rotterdam-Rijnmond, vertelt
Ankie Kuiper, projectleider ROAZ Zuidwest-Nederland.

“Deze regionale aanpak voor de werkafspraken zorgt voor een uniforme werkwijze en een snelle uitrol naar het gebruik van de vernieuwde overdracht naar de rest van de regio. Zo zijn we onder meer bezig met een ander koploperproject in Zuid-Holland Zuid waar deze werkafspraken ook toegepast gaan worden” .

Vernieuwde gegevensuitwisseling

Ambulance zorgprofessionals kunnen met de vernieuwde gegevensuitwisseling automatisch en gestructureerd meer relevante informatie over de patiënt overdragen naar de SEH’s. Ook kunnen ze vanuit de ambulance tussentijds updates sturen richting SEH als er iets verandert aan de situatie. Dat zorgt voor een efficiëntere en snellere gegevensoverdracht aan de SEH. Door een nieuwe koppeling van systemen worden verstuurde gegevens direct in het ziekenhuisinformatiesysteem (HiX) geladen en hoeven de SEH-medewerkers ze niet meer handmatig in te voeren of over te typen in het patiëntendossier.

Janina Hartmann Teamleider SEH en Observatorium in het Maasstad Ziekenhuis vindt het fijn dat op de SEH nu direct zichtbaar is dat de patiënt eraan komt, alle gegevens bij de hand zijn en de juiste voorbereidingen getroffen kunnen worden. “Zo kan de patiënt veel sneller de juiste zorg ontvangen, want daar gaat het tenslotte om.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen